Задачі

Задача 2.

Кількість продукту А складає 60 од., продукту Б - 100 од. Задача 3.

1 / 8; 1 / 7; 1 / 6; 1 / 5; 1 / 4; 1 / 3.

Зростають.

Задача 5.

2. 1 велосипед дорівнює 0,4 пральної машини; 1 пральна машина дорівнює 2,5 велосипеда.

4.         Альтернативна вартість велосипеда зменшується, а пральних
машин зростає.

РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Так; 9. Так;

10. Ні; 11. Ні; 12. Так; 13. Ні; 14. Ні; 15. Так; 16. Ні; 17. Ні; 18. Ні; 19. Ні; 20. Так; 21. Так; 22. Ні; 23. Ні; 24. Так; 25. Ні; 26. Так; 27. Так;

28. Ні; 29. Ні; 30. Так; 31. Ні; 32. Так; 33. Ні; 34. Ні; 35. Так; 36. Ні; 37. Ні; 38. Так; 39. Так; 40. Так; 41. Ні; 42. Так; 43. Так; 44. Ні.

11. б); 21. в); 31. б); 41. б); 51. б);

61. б);

Багатоваріантні запитання

1. б); 2. в); 3. г); 4. в); 5. в); 6. г); 7. г); 8. в); 9. а); 10. в); 12. а); 13. г); 14. б); 15. в); 16. г); 17. г); 18. а); 19. б); 20. а);

22. б); 23. г); 24. а); 25. г); 26. в); 27. а); 28. б); 29. в); 30. а); 32. г); 33. а); 34. г); 35. г); 36. в); 37. б); 38. а); 39. г); 40. в); 42. а); 43. г); 44. б); 45. а); 46. в); 47. а); 48. в); 49. а); 50. в); 52. б); 53. в); 54. г); 55. б); 56. в); 57. в); 58. г); 59. а); 60. в); 62. б); 63. в).

Задачі

Задача 1.

ВВП - 425 млрд. грн. Задача 2.

ВВП - 170 млрд. грн. Задача 3.

ВВП на душу населення дорівнює 3,6 тис. грн. Задача 4.

ВВП - 1 459 млрд. грн.

ВНП - 1 474 млрд. грн.

ЧНП - 1 334 млрд. грн.

НД - 1 199 млрд. грн. Задача 5.

Тзр - 116 %; Тпр - 16 %. Задача 6.

ВВПн 2006 - 56 млн. грн.; ВВПн 2008 - 68,8 млн. грн.; ВВПр 2008 -69 млн. грн.; Д2008 - 99,7 %.

Задача 7.

ВВПр2008 - 84,1 млрд. грн.

Задача 8.

Індекс споживчих цін становить 1,111.

Задача 9.

ВВПза дОХОДами - 325 млрд. грн. Задача 10.

Темп приросту дорівнює 118,7 %; темп інфляції становить 5,3 %. Задача 11.

Прямі податки - 30 млрд. грн.

Державні витрати - 75 млрд. грн.

Чисті інвестиції - 58 млрд. грн.

Задача 12.

ВВПза доходами = ВВПза витратами = 460 млрд. грн.

Задача 13.

ВВП - 770 млрд. грн.

Задача 14.

ЧВП - 66 млрд. грн.

Задача 15.

Валовий національний наявний дохід країни - 1 007 млрд. грн. Задача 16.

Темп приросту (Тпр) дорівнює 9,5 %. Задача 17.

ВВПн2008 - 271,5 млрд. грн. Задача 18.

Внесок сільського господарства у створення ВВП становить 30 390 млн. грн.

Задача 19.

ВВПн2008 - 690,5 млрд. грн. Задача 20.

ВВП - 1 200 тис. грн.

ЧНП - 1 150 тис. грн.

Задача 21.

ВНП - 1 880 млрд. грн. ЧНП - 1 590 млрд. грн. НД - 980 млрд. грн.

Задача 22.

ВВПр (млрд. грн.): 2004 р. - 107,1; 2005 р. - 127,1; 2006 р. - 145; 2007 р. - 168,1; 2008 р. - 180,3.

Задача 23.

Обсяг виробництва у першому році - 440 тис. грн.; обсяг виробництва у другому році - 570 тис. грн.

Задача 24.

Величина інвестицій - 820 млрд. грн.

Обсяг імпорту - 70 млрд. грн.

ЧНП - 4 935 млрд. грн.

Може у випадку, коли імпорт перевищує експорт.

РОЗДІЛ 3. РИНОК ПРАЦІ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Так; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Так; 9. Ні; 10. Так; 11. Так; 12. Ні; 13. Так; 14. Так; 15. Так; 16. Ні; 17. Так; 18. Ні; 19. Ні; 20. Ні; 21. Так; 22. Так; 23. Ні; 24. Так; 25. Ні; 26. Так;

27. Ні; 28. Ні; 29. Так; 30. Так; 31. Так; 32. Так; 33. Так; 34. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. г); 2. г); 3. б); 4. в); 5. а); 6. а); 7. г); 8. в); 9. а); 10. б); 11. г); 12. б); 13. в); 14. г); 15. а); 16. г); 17. а); 18. б); 19. б); 20. в); 21. в);

22. б); 23. а); 24. б); 25. г); 26. г); 27. б); 28. г); 29. а); 30. в); 31. б); 32. в); 33. в); 34. а); 35. в); 36. б); 37. г); 38. г); 39. г); 40. в); 41. г); 42. б); 43. а); 44. в); 45. г); 46. а); 47. в); 48. б); 49. в); 50. а); 51. б).

Задачі

Задача 1.

Зайняті - 2, 6, 8; безробітні - 1; не входять в склад робочої сили -3, 4, 5, 7.

Задача 2.

Робоча сила - 2,05 млн. осіб; рівень безробіття - 12,2 %. Задача 3.

Ймовірна чисельність населення області - 3,75 млн. осіб.

Задача 4.

Чисельність зайнятих - 31,2 млн. осіб; чисельність безробітних -6,3 млн. осіб; рівень безробіття - 16,8 %.

Задача 5.

1.         Чисельність працездатного населення - 1 312,2 тис. осіб.

2.         Чисельність працездатного населення працездатного віку -
1 279,4 тис. осіб.

Чисельність економічно активного населення - 985,8 тис. осіб.

Загальний рівень зайнятості населення - 34,8 %.

Рівень зайнятості населення працездатного віку - 71,6 %.

Рівень зайнятості економічно активного населення - 95,4 %.

Рівень безробіття - 4,6 %.

Задача 6.

ВВП2008 - 263,2 млрд. грн. Задача 7.

Втрати ВВП від циклічного безробіття - 33,5 млрд. грн. Задача 8.

Різниця між фактичними і потенційними обсягом ВВП у абсолютному виразі складає - 70 млрд. грн., а у відносному виразі становить - 3,9 %;

Рівень безробіття дорівнює 4 %.

Задача 9.

Рівень безробіття - 12,5 %; величина робочої сили - 24 млн. осіб. Задача 10.

Рівень безробіття - 13,9 %; ВВП-розрив - 56,8 млрд. грн. Задача 11.

Рівень безробіття - 10,7 %. Задача 12.

Коефіцієнт звільнення - 6,9 %.

Коефіцієнт працевлаштування - 13,8 %.

Рівень безробіття на початок та на кінець року - 17,1 %.

Рівень безробіття зменшиться на 11,4 %.

Рівень безробіття збільшиться на 5,8 %.

Задача 13.

Приріст ВВП становить 37 млрд. грн.

Задача 14.

Чисельність безробітних у 2006 р. - 4 093 тис. осіб, в 2008 р. -7 929 тис. осіб; рівень безробіття у 2006 р. - 4,8 %, в 2008 р. - 8,3 %.

Чисельність робочої сили зросла швидше, ніж зайнятість.

Ні, тому що рівень безробіття рівний 8,3 %, відповідно до оцінок багатьох економістів, перевищує природний рівень безробіття і не відповідає повній зайнятості

Задача 15.

Чисельність зайнятих - 88 млн. осіб.

Чисельність безробітних - 13 млн. осіб.

Рівень безробіття - 12,9 %.

Задача 16.

Фактичний рівень інфляції - 13,3 %. Задача 17.

Різниця між фактичним і потенційним обсягом ВНП в абсолютному вираженні - 95 млрд. грн., у відносному вираженні -2,5 %; рівень безробіття у 2007 р. дорівнює 7,5 %.

Різниця між фактичним і потенційним обсягом ВНП в абсолютному вираженні - 412 млрд. грн., у відносному вираженні -10,0 %; рівень безробіття у 2008 р. дорівнює 9,9 %.

Задача 18.

Втрати ВВП від циклічного безробіття - 14 млрд. грн. Задача 19.

Циклічне безробіття - 4 тис. осіб. Задача 20.

Рівень безробіття - 19,1 %. Задача 21.

Стаціонарний рівень безробіття - 8 %. Задача 22.

Коефіцієнт працевлаштування має дорівнювати 45 %. Задача 23.

ВВП-розрив дорівнює 50 млн. грн. Задача 24.

Рівень безробіття - 15,4 %.

РОЗДІЛ 4. ТОВАРНИЙ РИНОК Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Так; 5. Ні; 6. Ні; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні;

11.       Ні; 12. Так; 13. Ні; 14. Так; 15. Ні; 16. Так; 17. Так; 18. Ні; 19. Так;
20. Так; 21. Ні; 22. Ні; 23. Так; 24. Ні; 25. Ні; 26. Ні; 27. Так; 28. Так;
29. Так; 30. Ні; 31. Так; 32. Ні; 33. Так; 34. Ні; 35. Ні; 36. Так; 37. Ні;
38. Ні; 39. Так; 40. Так; 41. Так; 42. Так.

Багатоваріантні запитання

1. б); 2. в); 3. г); 4. б); 5. а); 6. г); 7. г); 8. б); 9. в); 10. а); 11. б);

12.       а); 13. б); 14. а); 15. в); 16. б); 17. г); 18. а); 19. а); 20. б); 21. в);
22. г); 23. а); 24. а); 25. б); 26. в); 27. б); 28. г); 29. в); 30. б); 31. а);
32. г); 33. в); 34. в); 35. б); 36. а); 37. б); 38. а); 39. в); 40. в); 41. б);
42. б); 43. а); 44. г); 45. б); 46. а); 47. б); 48. а); 49. в); 50. г); 51. г);
52. в); 53. г); 54. в); 55. в); 56. в); 57. а).

Задачі

Задача 1.

Рівноважний рівень цін збільшиться на 25 %. Задача 2.

ВВП за витратами - 187,5 млрд. грн.

Задача 3.

Побудовані криві АБ і перетинаються у точці А, яка визначає рівноважний обсяг виробництва 1 120 млрд. грн. і рівноважний рівень

цін 0,88.

Задача 4.

При зменшенні ВВП з 500 до 420 млрд. грн. і незмінному сукупному попиту рівень цін зросте до 2,0.

Задача 5.

Обсяг державних закупівель - 61,6 млрд. грн. Задача 6.

Обсяг сукупного попиту - 283 млрд. грн. Задача 7.

Нове рівноважне значення У у короткостроковому періоді складе 4 400 млн. грн.

Задача 8.

Рівноважний рівень цін збільшився на 75 %. Задача 9.

Рівень доходу - 2 000 млрд. грн.; рівноважна відсоткова ставка - 12,5 %.

Задача 10.

Рівноважний рівень цін: І варіант - 175 грн., II варіант - 225 грн., III  варіант -   125 грн.;  рівноважний  обсяг  ВНП:  І  варіант -

1          700 млрд. грн., II варіант - 2 000 млрд. грн., III варіант -900 млрд. грн.

Задача 11.

Рівноважний рівень цін становить 100 грн.

Рівноважний ВВП - 100 млрд. грн.

Рівень цін дорівнює 100 грн., а обсяг ВНПр - 140 млрд. грн. Задача 12.

На кейнсіанському відрізку ВНП змінюється в межах від нуля до 1 000 млрд. грн.

На класичному відрізку рівень цін змінюється в межах 225 -250 грн., а ВНП дорівнює 2 000 млрд. грн.

На проміжному відрізку ВНП змінюється в межах 1 000 -

2          000 млрд. грн.

Задача 13.

Сукупний попит збільшиться.

Обсяг ВНП збільшиться, а рівень цін не зміниться.

Обсяг ВНП і рівень цін зростуть.

Обсяг ВНП не зміниться, а ціни підвищаться.

Сукупний попит зменшиться.

Зрушення кривої ЛБ призведе до зниження цін на класичному й проміжному відрізку кривої ЛБ, а також зменшення обсягу ВНП на проміжному й кейнсіанському відрізках кривій ЛБ.

Задача 14.

Сукупна пропозиція збільшиться.

Рівень цін знизиться, а обсяг ВНП збільшиться.

Рівень цін не зміниться, а обсяг ВНП збільшиться.

Сукупна пропозиція зменшиться, рівень цін зросте, реальний ВНП при кожному рівні попиту зменшиться.

Задача 15.

Рівень цін зменшиться з 80 до 70 грн.

Реальний обсяг ВНП зменшиться з 200 до 180 млрд. грн.

Крива сукупної пропозиції переміститься вгору.

Задача 16.

Координати точки короткострокової рівноваги в економіці, що встановилася після шоку, Р = 1,25 грн., У = 1 600 млрд. грн.

Національний банк повинен збільшити пропозицію грошей на 250 млрд. грн.

РОЗДІЛ 5. РИНОК ГРОШЕЙ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Ні; 5. Так; 6. Так; 7. Ні; 8. Так; 9. Так; 10. Так; 11. Ні; 12. Так; 13. Ні; 14. Так; 15. Так; 16. Ні; 17. Ні; 18. Ні;

19. Так; 20. Ні; 21. Ні; 22. Так; 23. Ні; 24. Ні; 25. Так; 26. Ні; 27. Так; 28. Ні; 29. Ні; 30. Так; 31. Ні; 32. Так; 33. Так; 34. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. г); 2. в); 3. б); 4. г); 5. а); 6. б); 7. а); 8. в); 9. в); 10. г); 11. в); 12. г); 13. в); 14. а); 15. б); 16. б); 17. в); 18. б); 19. в); 20. г); 21. а);

22. в); 23. б); 24. б); 25. г); 26. б); 27. в);      28. б);  29. а); 30. а); 31. г);

32. а); 33. в); 34. б); 35. а); 36. б); 37. в);      38. г);  39. а); 40. в); 41. б);

42. б); 43. в); 44. а); 45. б); 46. в); 47. в);      48. а);  49. г); 50. б); 51. а);
52. в); 53. в); 54. в); 55. в); 56. в); 57. б).

Задачі

Задача 1.

Величина М1 - 618 млрд. грн.

Величина М2 - 2 548 млрд. грн.

Величина М3 - 3 193 млрд. грн.

Задача 2.

Агрегат М2 дорівнює 20,05 млрд. грн. Задача 3.

Попит на гроші у 2008 р. дорівнює 56 млрд. грн.

Задача 4.

Пропозиція грошей збільшиться на 150 млн. грн.

Задача 5.

М1 - 1 010 млрд. грн.; М2 - 3 065 млрд. грн. Задача 6.

Пропозиція грошей може зрости на 800 млн. грн.

Задача 7.

Приріст депозитів банківської системи дорівнює 500 тис. грн.

Задача 8.

Агрегат М0 дорівнює 80 млрд. грн.

Задача 9.

Максимальна сума, яку комерційний банк може використати для видачі кредитів, становить 800 тис. грн.

Задача 10.

1. Дивіться таблицю:

 

 

 

 

р

Q

P • Q

M • V

М = 90

М = 175

1

100

100

360

700

2

110

220

360

700

3

120

360

360

700

4

130

520

360

700

5

140

700

360

700

6

150

900

360

700

7

160

1 120

360

700

2.         а) номінальний внутрішній продукт - 360 млрд. грн.;

б)         рівень цін - 3 грн.;

в)         реальний внутрішній продукт - 120 млрд. грн.

3.         а) номінальний внутрішній продукт - 700 млрд. грн.;

б)         рівень цін - 5 грн.;

в)         реальний внутрішній продукт - 140 млрд. грн.

4.         Збільшення грошової маси збільшило обсяг виробництва
на 16,7 %.

5.         Збільшення грошової маси збільшило рівень цін (темп інфляції)

на 67 %.

6.         Підтримувати постійний ріст грошової маси, що дорівнює росту
реального ВВП у довгостроковому періоді.

Задача 11.

Попит на гроші збільшиться на 51,5 тис. грн., а крива попиту на гроші переміститься вправо на 51,5 тис. грн.

Задача 12.

Грошовий попит у 2008 р. дорівнює 204 млрд. грн.

Задача 13.

Відсоткова ставка за облігаціями - 14,8 %. Задача 14.

Курсова ціна облігації дорівнює 750 грн. Задача 15.

Величину трансакційного попиту на гроші становить 57 млрд. грн. Задача 16.

Сума через три роки становитиме 27 237,72 грн. Задача 17.

1.         Величина обов'язкових резервів - 1,2 млрд. грн., надлишкових -
1,8 млрд. грн.

Депозитний мультиплікатор - 5.

Пропозиція грошей - 30 млрд. грн.

Задача 18.

Майбутня вартість грошей через п'ять років - 105,35 тис. грн. Задача 19.

Обсяг випуску зросте на 4 %. Задача 20.

1.         Оптимальне число відвідувань банку - 10.

2.         Середні грошові залишки у формі готівки протягом місяця -
100 грн.

Задача 21. Дивіться таблицю:

 

Роки

Рівень цін (Щ2005 = 100)

Пропозиція грошей (МБ2005 = 100)

2005

100

100

2006

100

102

2007

100

104

2008

100

106

Задача 22.

а).

в).

г).

б).

РОЗДІЛ 6. ОДНОЧАСНА РІВНОВАГА НА ТОВАРНОМУ, РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ. МОДЕЛЬ К-ЬМ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Ні; 6. Так; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Так; 11. Так; 12. Ні; 13. Так; 14. Ні; 15. Так; 16. Так;  17. Так;

18. Так; 19. Ні; 20. Так; 21. Ні; 22. Ні; 23. Ні; 24. Ні; 25. Так; 26. Ні; 27. Так; 28. Так; 29. Ні; 30. Так; 31. Так; 32. Так; 33. Ні; 34. Так;

35. Так; 36. Ні; 37. Так; 38. Так; 39. Так; 40. Ні; 41. Так; 42. Так. Багатоваріантні запитання 1. в); 2. а); 3. б); 4. а); 5. г); 6. а); 7. в); 8. в); 9. а); 10. а); 11. б);

12. г); 13. в); 14. г); 15. б); 16. а); 17. б); 18. в); 19. в); 20. в); 21. б); 22. г); 23. г); 24. а); 25. г); 26. а); 27. б); 28. б); 29. г); 30. б); 31. г); 32. г); 33. в); 34. б); 35. г); 36. г); 37. г); 38. а); 39. г); 40. в); 41. в); 42. б); 43. а).

Задачі

Задача 1.

Функція товарного ринку має вигляд У = 1 140 - 100 г.

Задача 2.

Дефіцит держбюджету дорівнює 80 млрд. грн.

Ринок грошей зменшує мультиплікативний ефект на 25 млрд. грн.

Задача 3.

1.         Рівень цін, що забезпечує спільну рівновагу на ринку благ та
фінансових ринках становить 1,2 грн.

2.         Рівень цін збільшиться до 1,23 грн.

Задача 4.

1875

Рівняння функції сукупного попиту: УБ = —       825.

УБ (1,5) = 1 050, г = 0,75; УБ (1,5) = 425, г = 3,875. Задача 5.

Рівняння кривої ЬМ: У = 1 250 + 2 000 г. Задача 6.

Рівноважний рівень доходу - 900 млрд. грн., рівноважна ставка відсотка - 6,25 %.

Задача 7.

Рівняння кривої К: У = 196 - 200 г.

Рівняння кривої ЬМ: У = 160 + 160 г.

Рівноважний рівень відсоткової ставки - 0,1, рівноважний дохід - 176 млрд. грн.

Рівноважний рівень відсоткової ставки - 0,125, рівноважний дохід - 181 млрд. грн.

Рівноважний рівень відсоткової ставки - 0,044, рівноважний дохід - 187 млрд. грн.

Задача 8.

Графік 1.

Графік 3.

Графік 4.

Графік 2.

Задача 9.

Крива ЬМ показує залежність між доходом і відсотковою ставкою.

ЬМ зсунеться вліво на половину початкової відстані від осі ординат і стане у два рази крутішою.

ЬМ зсунеться вправо на половину початкової відстані від осі ординат і стане у два рази пологішою.

Задача 10.

1.         а) лінія К зсувається вправо;

б) лінія К та ЬМ зсуваються вправо.

2.         ЬМ зсунеться вліво на половину початкової відстані від осі
ординат і стане у два рази крутішою.

Задача 11.

Зсув кривої ЛБ буде меншим за зсув лінії К, бо частина мультиплікативного ефекту "з'їдається" зростанням рівня цін, тому що ця ситуація спостерігається на проміжному відрізку ЬМ в умовах, що наближаються до повної зайнятості.

РОЗДІЛ 7. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Ні; 3. Ні; 4. Так; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні;

11.       Так; 12. Ні; 13. Так; 14. Ні; 15. Так; 16. Так; 17. Ні; 18. Ні; 19. Так;
20. Ні; 21. Так; 22. Ні; 23. Так; 24. Ні; 25. Ні; 26. Так; 27. Так; 28. Так;
29. Ні;  30. Так; 31. Ні;  32. Так;  33. Так;  34. Ні;  35. Так;  36. Так;

37. Так; 38. Ні; 39. Ні; 40. Так; 41. Так; 42. Так.

Багатоваріантні запитання

1. в); 2. г); 3. а); 4. б); 5. а); 6. г); 7. а); 8. в); 9. б); 10. г); 11. в);

12.       г); 13. а); 14. б); 15. г); 16. в); 17. б); 18. в); 19. а); 20. в); 21. б);

22. а); 23. б); 24. г); 25. в); 26. б); 27. а); 28. г); 29. в); 30. в); 31. б);

32. б); 33. б); 34. г); 35. а); 36. б); 37. а); 38. г); 39. б); 40. в); 41. г);

42. г); 43. б); 44. г); 45. а); 46. б); 47. в); 48. в).

Задачі

Задача 1.

Реальний дохід зменшився на 6 %. Задача 2.

Темп інфляції становить 3,2 %. Задача 3.

Темп інфляції дорівнює 10 %. Задача 4.

Темп інфляції у 2008 р. дорівнює 9,1 %. Задача 5.

Темп інфляції - 16,5 %. Задача 6.

Темп інфляції у 2008 р. - 7 %.

Задача 7.

Швидкість обертання грошей в економіці дорівнює 4,125 оберти на рік.

Задача 8.

Рівноважне значення доходу (У) становить 1 250 млрд. грн.

Задача 9.

Рівень цін в економіці збільшився на 40 %. Задача 10.

Майбутня вартість грошей через два роки становить 13 924 грн. Задача 11.

Реальна вартість вкладу зменшилася на 200 грн. Задача 12.

Рівень цін в економіці складає 1,146 або 14,6 %. Задача 13.

Номінальний ВВП становить 210 млрд. грн.

Задача 14.

Номінальний ВВП зменшився на 12,5 %. Задача 15.

Реальний ВНП зменшиться на 25 %.

Коефіцієнт втрат від боротьби з інфляцією - 4,2.

РОЗДІЛ 8. СПОЖИВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Так; 4. Ні; 5. Так; 6. Ні; 7. Ні; 8. Ні; 9. Ні; 10. Так; 11 Ні; 12. Ні; 13. Так; 14. Так; 15. Так; 16. Так; 17. Ні; 18. Так; 19. Ні; 20. Так; 21. Ні; 22. Ні; 23. Так; 24. Так; 25. Так; 26. Так; 27. Ні;

28. Так; 29. Так; 30. Ні; 31. Ні; 32. Так; 33. Ні; 34. Так; 35. Так; 36. Ні; 37. Ні; 38. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. а); 2. в); 3. г); 4. б); 5. в); 6. г); 7. в); 8. а); 9. в); 10. б); 11. б); 12. а); 13. г); 14. б); 15. в); 16. в); 17. а); 18. а); 19. в); 20. б); 21. б);

22. в); 23. в); 24. г); 25. г); 26. б); 27. а); 28. б); 29. б); 30. б); 31. в);

32. в); 33. в); 34. г); 35. а); 36. г); 37. в); 38. г); 39. б); 40. г); 41. в); 42. а); 43. б); 44. а); 45. в).

Задачі

Задача 1.

Рівноважне значення національного доходу - 500 млн. грн.

Дохід зменшиться на 100 млн. грн.

Задача 2.

Гранична схильність до споживання становить 0,7. Задача 3.

Обсяг заощаджень - 165 млрд. грн., середня схильність до споживання - 0,76.

Задача 4.

Гранична схильність до споживання - 0,6, гранична схильність до заощадження - 0,4.

Задача 5.

Обсяг заощаджень зменшиться на 7 млрд. грн. Задача 6.

Обсяг інвестицій становить 160 млрд. грн. Задача 7.

Приріст інвестицій в абсолютному вираженні складає 70,9 млрд. грн., а у відносному - 37,1 %.

Задача 8.

Сукупний інвестиційний попит дорівнює 100 млн. грн. Задача 9.

Національний доход - 650 млн. грн. Задача 10.

Рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП) -1 220 млрд. грн., величина заощаджень - 35 млрд. грн., величина споживання - 1 115 млрд. грн.

Задача 11.

Мультиплікатор автономних витрат - 3. Задача 12.

Гранична схильність до споживання - 0,65 (65 %).

Задача 13.

Функція заощадження має вигляд Б = 0,2 Уу - 50. Задача 14.

Обсяг споживання особи за кейнсіанською функцією споживання дорівнює 13 000 грн., а за гіпотезою життєвого циклу - 13 250 грн.

Задача 15.

Річний обсяг споживання особи згідно з моделлю життєвого циклу становить 16 297 грн.

Задача 16.

Витрати на одиницю капіталу в компанії дорівнюють 15 400 грн. Задача 17.

Через три роки майбутня вартість становитиме 19 968 грн. Задача 18.

Рівень рівноважного доходу - 500 млрд. грн.

Величина мультиплікатора - 5.

Рівень рівноважного доходу - 550 млрд. грн.

Задача 19.

1. Витрати на споживання, грн.: 100, 150, 200, 250, 300, 350; витрати на заощадження, грн.: - 100, - 50, 0, 50, 100, 150.

2 При У = 200, С = Уу; при У = від 0 до 200 С менше Уу; при У від 300 до 500 С більше У\

Задача 20.

в) і перша, і друга причини.

Крива споживання зрушилася вниз (наприклад, з положення С' у положення С).

Задача 21.

Сукупні витрати на споживання зростуть на 5 000 грн.

Сукупні витрати на споживання зростуть на 7 500 грн.

Задача 22.

Споживчі видатки зменшаться на 0,10 грн., а заощадження збільшаться на 0,10 грн.

Задача 23.

Обсяг споживчих витрат у поточному періоді (С1) становлять 27,7 тис. грн., у майбутніх роках (С2) - 36 тис. грн., обсяг заощаджень - 12,3 тис. грн.

Задача 24.

Функція споживання домогосподарств має вигляд С = 10 + 0,8 Уу. Задача 25.

Приріст споживання становить 65 млн. грн.

РОЗДІЛ 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Одноваріантні запитання

1. Ні; 2. Так; 3. Ні; 4. Так; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Так; 9. Ні; 10. Ні;

11.       Так; 12. Ні; 13. Ні; 14. Ні; 15. Так; 16. Так; 17. Ні; 18. Так; 19. Ні;
20. Так; 21. Ні; 22. Так; 23. Так; 24. Ні; 25. Так.

Багатоваріантні запитання

1. в); 2. а); 3. б); 4. в); 5. а); 6. б); 7. г); 8. в); 9. б); 10. г);

12.       а); 13. в); 14. г); 15. а); 16. б); 17. г); 18. а); 19. в); 20. г);

22. а); 23. в); 24. б); 25. в); 26. г); 27. в); 28. б); 29. а); 30. г); 32. б); 33. б); 34. в); 35. б); 36. г); 37. г); 38. б).

Задачі

Задача 1.

Рівноважний ВВП - 800 млрд. грн., рівень автономних витрат -240 млрд. грн.

Задача 2.

Немає.

Так.

Так, крива сукупного попиту зрушиться вправо. Задача 3.

Заплановані інвестиції становлять 180 млрд. грн. Задача 4.

Інфляційний розрив становить - 25 млрд. грн. Задача 5.

Рецесійний розрив дорівнює 50 млрд. грн. Задача 6.

Незаплановані інвестиції в товарні запаси становить 300 млрд. грн.

Задача 7.

Рівноважний ВВП - 1 150 млн. грн.

Задача 8.

Рівноважний обсяг національного виробництва дорівнює 2 325 млрд. грн., величина споживання - 2 210 млрд. грн., величина заощаджень - 115 млрд. грн.

Задача 9.

Обсяг інвестицій - 1 005 млрд. грн. Задача 10.

Рівноважний ВВП - 980 млрд. грн. Задача 11.

Початковий рівноважний ВВП - 1 025 млрд. грн.

Рівноважний ВВП - 1 125 млрд. грн.

Мультиплікатор інвестицій - 3.

Задача 12.

Незаплановані інвестиції у товарні запаси дорівнюють 28 млрд. грн.

Задача 13.

Рівноважний ВВП становить 137 млрд. грн. Задача 14.

Величина рецесійного розриву дорівнює 11,6 млрд. грн.

Задача 15.

Гнфляційний розрив становить - 10 млрд. грн. Задача 16.

Мультиплікатор інвестицій на кінець року дорівнює 5. Задача 17.

Величина рецесійного розриву складає 135,13 млрд. грн. Задача 18.

гнфляційний розрив дорівнює - 25 млрд. грн. Задача 19.

Рецесійний розрив становить 45 млрд. грн.

Задача 20.

Мультиплікатор сукупних витрат дорівнює 1,64. Задача 21.

Рівноважний рівень доходу становить 300 млрд. грн.

Задача 22.

Інфляційний розрив дорівнює - 25 млрд. грн. Задача 23.

Рецесійний розрив дорівнює 50 млрд. грн.

РОЗДІЛ 10. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Ні; 5. Так; 6. Так; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні;

11.       Ні; 12. Так; 13. Ні; 14. Так; 15. Так; 16. Ні; 17. Ні; 18. Так; 19. Ні;
20. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. а); 2. б); 3. а); 4. в); 5. в); 6. г); 7. в); 8. г); 9. в); 10. г); 11. в);

12.       г); 13. б); 14. в); 15. а); 16. б); 17. в); 18. в); 19. в); 20. а); 21. г);

22. в); 23. б); 24. а); 25. г); 26. а); 27. г); 28. а); 29. б); 30. в); 31. а);

32. б); 33. в); 34. в); 35. г); 36. б); 37. а); 38. в); 39. г); 40. а); 41. б); 42. в); 43. б); 44. б); 45. а); 46. а); 47. в); 48. г); 49. г); 50. а); 51. в).

Задачі

Задача 1.

М1999 - 382,8 млрд. грн., М2004 - 552,4 млрд. грн.; У2000 - 6,6257, У2005 - 6,5130; Р2001 - 0,7886, Р2006 - 0,9691; О2002 - 3 760,3 млрд. грн., О2007 - 4 539,9 млрд. грн.; Р • 02003 - 3 405,0 млрд. грн., Р • 02008 -4 900,4 млрд. грн.

Задача 2.

Реальний ВНП збільшиться до 225 млрд. грн. Задача 3.

Пропозиція грошей збільшиться до 600 млрд. грн. Задача 4.

Актив = Пасив = 100 млрд. грн. Задача 5.

Пропозиція грошей дорівнює 600 млрд. грн.

Задача 6.

Національний банк повинен збільшити грошову базу на 75 млрд. грн.

Задача 7.

Національний банк повинен збільшити грошову базу на 48,4 млрд. грн.

Задача 8.

Величина грошового мультиплікатора становить 2,75. Задача 9.

Банк може створити 1 200 тис. грн.

Задача 10.

Наднормативні резерви - 4 млн. грн.

Депозитний мультиплікатор - 5.

Задача 11.

Національний банк повинен збільшити грошову базу на 100 млн. грн.

Задача 12.

Національний банк повинен збільшити грошову базу на 10 млрд. грн., щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки.

Задача 13.

Криву попиту на гроші.

Відсоткова ставка дорівнює 10 %.

Немає. Крива попиту на гроші зрушиться нагору й вправо. Задача 14.

Рівноважна відсоткова ставка - 16 %. Задача 15.

Грошова пропозиція зменшиться на 0,65 В.

РОЗДІЛ 11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Одноваріантні запитання

1. Ні; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Ні; 6. Ні; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Так; 11. Ні; 12. Ні; 13. Так; 14. Ні; 15. Ні; 16. Ні; 17. Так; 18. Ні; 19. Ні;

20. Так; 21. Ні; 22. Ні; 23. Так; 24. Так; 25. Так; 26. Ні; 27. Так; 28. Так; 29. Ні; 30. Ні; 31. Ні; 32. Так; 33. Так; 34. Так; 35. Ні; 36. Так.

Багатоваріантні запитання

1. г); 2. г); 3. а); 4. г); 5. б); 6. г); 7. г); 8. в); 9. в); 10. а); 11. г);

12. б); 13. в); 14. б); 15. в); 16. а); 17. в); 18. г); 19. г); 20. а); 21. в);

22. а); 23. в); 24. б); 25. а); 26. в); 27. г); 28. б); 29. в); 30. а); 31. б); 32. а); 33. в); 34. г); 35. б); 36. г); 37. г); 38. а); 39. в); 40. в); 41. б); 42. в); 43. б); 44. а); 45. б); 46. в); 47. б); 48. а); 49. б); 50. в); 51. г); 52. г); 53. в); 54. б); 55. г); 56. в); 57. а); 58. в); 59. г); 60. а); 61. б); 62. г).

Задачі

Задача 1.

Податки повинні зменшитись на 80 млн. грн.

Задача 2.

Циклічне бюджетне сальдо дорівнює - 10 млрд. грн. Задача 3.

Уряд повинен зменшити державні закупівлі на 65 млрд. грн. Задача 4.

Уряд має зменшити чисті податки на 26 млрд. грн. Задача 5.

Дефіцит бюджету становить 125 млрд. грн.

Структурний дефіцит - 45 млрд. грн.

Циклічний дефіцит - 80 млрд. грн.

Задача 6.

Рівноважний ВВП збільшиться на 25 млрд. грн.

Задача 7.

Дивіться таблицю:

 

Дохід, млрд. грн.

Величина податку, млрд. грн.

Середня ставка податку

Гранична ставка податку

0

0

0

-

550

55

10

10

600

90

15

70

650

130

20

80

700

175

25

90

750

225

30

100

Задача 8.

Приріст реального ВВП становить 88 млрд. грн. Задача 9.

Приріст реального ВВП дорівнює 30 млрд. грн. Задача 10.

1.         Урядові видатки повинні збільшитися на 40 млрд. грн.

2.         Величина податкових надходжень повинна зменшитися
на 50 млрд. грн.

Задача 11.

1.         Пряма.

Обсяг рівноважного ВВП зменшиться на 100 млрд. грн.; ні, скорочення обсягу ВНП буде в цьому випадку менше.

Державні закупівлі потрібно збільшити на 5 млрд. грн.; ні, вона буде менше.

- 30; - 20; - 10; 0; 10; 20; 30.

Бюджет буде мати дефіцит рівний 40 млрд. грн.

Бюджет буде мати дефіцит рівний 50 млрд. грн.

Задача 12.

Рівноважний ВВП - 16 300 млрд. грн.

Мультиплікатор державних видатків - 10.

ВВП зменшиться на 9 млрд. грн.

Обсяг заощаджень - 590 млрд. грн.

Інфляційний розрив - 130 млрд. грн.

Обсяг заощаджень при повній зайнятості - 460 млрд. грн.

Державні видатки повинні збільшитися на 470 млрд. грн.

Задача 13.

1.         МРС = 0,9, тому податки у 100 млрд. грн. скорочують автономне
споживання (Са) у порівнянні із інвестиціями (І) на 90 млрд. грн.

Автономне споживання (Са), що відповідають кожному рівню реального ЧНП, рівні (млрд. грн.): 1 160, 1 250, 1 340, 1 430, 1 520, 1 610, 1 700.

MPS = 0,1. Автономне споживання (Sa), що відповідають кожному рівню реального ЧНП, рівні (млрд. грн.): 240, 250, 260, 270, 280,

290, 300.

2.         Sa + М + Т, що відповідають кожному рівню реального ЧНП,

рівні (млрд. грн.): 345, 355, 365, 375, 385, 405.

3.         I + Е + в для всіх рівнів реального ЧНП рівні 355 млрд. грн.

Са + I + КЕ + в, що відповідають кожному рівню реального ЧНП, рівні (млрд. грн.): 1 510, 1 600, 1 690, 1 780, 370, 1 960, 2 050.

Обсяг рівноважного реального ЧНП дорівнює 1 600 млрд. грн.

Рівноважний ЧНП збільшиться на 100 млрд. грн.

Рівноважний ЧНП зменшиться на 90 млрд. грн.

Рівноважний ЧНП збільшиться на 10 млрд. грн.

Задача 14.

1.         Державний борг збільшиться на 1 млрд. грн.

2.         Немає. Щорічне перевищення приросту національного продукту
над сумою відсотків складе 220 млн. грн. Через 5 років накопиченої
суми виявиться досить для виплати боргу.

Задача 15.

Дефіцит держбюджету становить 0,2 млрд. грн.

Надлишок держбюджету становить 0,2 млрд. грн.

Задача 16.

1.         Сума боргу, яку уряд повинен виплатити під кінець року
становить 1 000 млн. грн.

Ні.

Сума боргу - 1 000 млн. грн., величина відсотка - 40 млн. грн.

Сума боргу - 1 030 млн. грн., величина відсотка - 41,2 млн. грн.

Сума боргу - 10 000 грн., величина відсотка - 71,2 млн. грн.

Задача 17.

Рівноважний ЧНП збільшиться на 100 млрд. грн.

Рівноважний ЧНП збільшиться на 20 млрд. грн.

Обсяг планових чистих інвестицій зменшиться на 20 млрд. грн.; рівноважний ЧНП зменшиться на 125 млрд. грн., ЧНП зменшиться на 25 млрд. грн.

Задача 18.

Ефект гальмування зростаючої динаміки реального ВВП, викликаний автоматичними чистими податками становить 75 млрд. грн.

Задача 19.

Дефіцит дорівнює 30 млрд. грн., надлишок дорівнює 40 млрд. грн.

Інвестиції повинні бути на 40 млрд. грн. більші, ніж заощадження.

РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Ні; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні;

11.       Так;  12. Так;  13. Так;  14. Ні;  15. Так;  16. Так;  17. Ні;  18. Ні;

19. Так; 20. Так; 21. Ні; 22. Так; 23. Так; 24. Ні; 25. Так; 26. Так; 27. Так; 28. Ні; 29. Ні; 30. Ні; 31. Ні; 32. Так; 33. Ні; 34. Так; 35. Так; 36. Ні; 37. Ні; 38. Так; 39. Так; 40. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. г); 2. г); 3. в); 4. а); 5. б); 6. г); 7. в); 8. б); 9. а); 10. б); 11. а);

12.       г); 13. в); 14. а); 15. б); 16. г); 17. г); 18. б); 19. а); 20. г); 21. а);

22. г); 23. в); 24. б); 25. в); 26. г); 27. б); 28. в); 29. а); 30. в); 31. г); 32. б); 33. а); 34. г); 35. а); 36. б); 37. в); 38. б); 39. а); 40. б); 41. б); 42. в); 43. г); 44. в); 45. г); 46. в); 47. б); 48. б); 49. г); 50. а); 51. в); 52. г); 53. а); 54. в); 55. б); 56. г); 57. а); 58. б); 59. в); 60. б); 61. в).

Задачі

Задача 1.

Зростання.

Рецесія.

Зростання.

Зростання.

Рецесія.

Зростання.

Рецесія.

Рецесія.

Задача 2.

1. Дивіться таблицю:

 

Показник

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

ВВП на душу населення, грн.

3 875

3 742

3 755

3 769

3 913

3 766

3 722

2.         Темп приросту ВВП становить 1,0 %.

3.         Приріст ВВП (АВВП) в абсолютному вираженні
складає - 50 млн. грн.

4.         Приріст ВНП у розрахунку на душу населення дорівнює 1,2 %.

Задача 3.

1.         Темпи зростання ВВП - 132,9 %, темп приросту - 32,9 %.

2.         Темпи зростання ВВП на душу населення - 130 %, темп
приросту - 30 %.

Задача 4.

Темп приросту реального ВВП на душу населення у 2008 р. дорівнює 35,9 %.

Задача 5.

Рівень заощаджень, при якому обсяг капіталу не змінюватиметься, дорівнює 50 %.

Задача 6.

Зміна рівня доходу складає 320 млрд. грн.

Задача 7.

1. Дивіться таблицю:

 

Роки

Чисельність населення, млн. осіб

Реальний ВВП, млрд. грн.

Реальний ВВП на душу населення, грн. / особу

2002

15

7,5

500

2003

17

9,35

550

2004

19

11,4

600

2005

21

14,7

700

2006

23

17,25

750

2007

25

17,5

700

2008

27

17,01

630

2.         Оптимальна чисельність населення у цій країні становить
23 млн. осіб.

3.         Темпи зміни реального ВВП на душу населення дорівнює 19 %.
Задача 8.

Темп економічного зростання в Україні - 6,3 %, темп економічного зростання у Грузії - 5,1 %.

Задача 9.

Темпи зростання обсягів виробництва становлять 8 %. Задача 10.

Відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП становить 5 %. Задача 11.

Втрати реального ВВП, внаслідок циклічного безробіття, дорівнюють 5,3 млрд. грн.

Задача 12.

1.         а) рецесія;

б)         падіння;

в)         уповільнення.

2.         а) пожвавлення;

б)         зростання;

в)         зростання.

Задача 13.

Прогнозований рівень ВВП становить 500 млрд. грн.

Задача 14.

1. Дивіться таблицю:

 

Роки

Затрати праці, люд.-год.

Продуктивність праці, грн.

Реальний обсяг ВНП, грн.

2006

1 000

100

100 000

2007

1 000

105

105 000

2008

1 100

105

115 500

І продуктивність праці, і реальний ВНП зросли на 5 %.

І витрати праці, і реальний ВНП зросли на 10 %.

Реальний обсяг ВНП у 2008 р. порівняно з 2006 р. збільшився

на 15,5 %.

Задача 15.

Обсяг виробництва збільшиться на 3,9 %. Задача 16.

Стійкий рівень споживання у розрахунку на одного зайнятого - 1,125.

Задача 17.

ВНП в умовах повної зайнятості збільшиться на 3,33 млн. грн.

Темп росту ВНП в умовах повної зайнятості - 1,67 %.

Темп росту ВНП - 3,33 %.

4.         Темп росту ВНПн в розрахунку на душу населення -
2,33 %; - 0,67 %.

Задача 18.

1.         Обсяг інвестицій - 5 млрд. грн.

Величина ВНП в умовах повної зайнятості становить 22,5 млрд. грн.

Якщо обсяг ВНП дорівнює 22,5 млрд. грн., видатки на споживання складуть 16,25 млрд. грн. У цьому випадку інвестиції складуть 6,25 млрд. грн.

РОЗДІЛ 13. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Ні; 6. Ні; 7. Так; 8. Так; 9. Ні; 10. Так;

11.       Так;  12. Ні;  13. Так;  14. Так;  15. Ні;  16. Ні;  17. Так;  18. Так;

19. Так; 20. Ні; 21. Так; 22. Ні; 23. Так; 24. Так; 25. Так; 26. Так.

11. в); 21. б); 31. а); 41. г);

Багатоваріантні запитання

1. в); 2. г); 3. г); 4. а); 5. б); 6. а); 7. б); 8. г); 9. а); 10. г);

12.       а); 13. г); 14. б); 15. б); 16. в); 17. а); 18. б); 19. г); 20. б);

22. г); 23. в); 24. б); 25. а); 26. г); 27. в); 28. г); 29. а); 30. г); 32. г); 33. г); 34. в); 35. а); 36. в); 37. а); 38. б); 39. б); 40 б); 42. г); 43. в); 44. б); 45. г).

Задачі

Задача 1.

Податки мають скоротитися на 10 млрд. грн. Задача 2.

Державні закупівлі повинні збільшиться на 4 млрд. грн.

Податкові надходження повинні зменшиться на 5 млрд. грн.

Задача 3.

Податки потрібно збільшити на 18,75 млрд. грн. Задача 4.

Рівноважний ВВП - 750 млрд. грн.

Мультиплікатор витрат становить 5.

3.         Мультиплікатор витрат з урахуванням ставки податків
становить 2,78.

Задача 5.

Необхідно збільшити державні видатки на 10 млрд. грн. Задача 6.

Національні інвестиції дорівнюють 90 млрд. грн. Задача 7.

Національні заощадження - 990 млрд. грн.

Задача 8.

Приватні заощадження дорівнюють 30 млрд. грн. Задача 9.

Обсяг державних закупівель - 60 млрд. грн. Задача 10.

Рівень середньої ціни дорівнює 7,5 грн. Задача 11.

Національні заощадження (Бн) становлять 250 млрд. грн., державні заощадження (Бд) - 50 млрд. грн.

Задача 12.

Необхідно зменшити податки на 5 млрд. грн. Задача 13.

Необхідно зменшити податки на 125 млрд. грн. Задача 14.

Обсяг національних інвестицій дорівнює 190 млрд. грн. Задача 15.

Рівноважний ВВП становить 1 293,33 млрд. грн.

Простий мультиплікатор державних витрат дорівнює 4.

Простий мультиплікатор податків дорівнює 3.

Задача 16.

Уряду потрібно збільшити державні закупівлі на 62,5 млрд. грн.

РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Так; 3. Ні; 4. Так; 5. Так; 6. Ні; 7. Так; 8. Так; 9. Ні; 10. Так; 11. Ні; 12. Так; 13. Так; 14. Ні; 15. Так; 16. Ні; 17. Ні; 18. Так; 19. Так; 20. Ні; 21. Ні; 22. Так; 23. Ні; 24. Так; 25. Так; 26. Ні; 27. Ні; 28. Ні; 29. Ні; 30. Ні; 31. Так; 32. Так; 33. Ні; 34. Так; 35. Так; 36. Ні;

37. Так; 38. Так; 39. Так; 40. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. г); 2. б); 3. б); 4. а); 5. в); 6. б); 7. г); 8. а); 9. г); 10. б); 11. в); 12. б); 13. г); 14. в); 15. г); 16. б); 17. г); 18. в); 19. б); 20. а); 21. а);

22. б); 23. б); 24. а); 25. а); 26. г); 27. в); 28. в); 29. б); 30. в); 31. г); 32. а); 33. в); 34. а); 35. г); 36. г); 37. г); 38. а); 39. б); 40. в); 41. г); 42. г); 43. г); 44. а); 45. а); 46. б); 47. в); 48. б); 49. а); 50. б); 51. а).

Задачі

Задача 1.

Чистий експорт дорівнює 2 млрд. грн. Задача 2.

Чистий експорт дорівнює 15 млрд. грн.

Задача 3.

ВВП - 1 000 млн. грн., втрати ВВП - 562,5 млн. грн. Задача 4.

Внутрішня рівноважна ціна - 3 млн. дол., обсяг за умов закритої економіки - 7 тис. од.

Внутрішнє споживання - 8 тис. од., вітчизняне виробництво -5 тис. од., імпорт в умовах відкритої економіки - 3 тис. од.

Субсидія 3 млн. дол. за одиницю продукції, загальна сума субсидії 9 млрд. дол.

Задача 5.

Рівноважна ціна на радіоприймачі - 10 грн.

Російська Федерація буде експортувати 1 млн. транзисторних радіоприймачів.

Україна.

Експорт та імпорт будуть знижуватися.

Задача 6.

DM.

ОВ.

Внутрішнє виробництво збільшиться з ОС до ОЕ, а споживання зменшиться з OL до ВІН.

Якби графік ілюстрував введення імпортної квоти, то прямокутник FGJK виражав би дохід від мита, що надходить у держбюджет. У цьому випадку цей прямокутник показує дохід, що дістається іноземним продавцям і місцевим імпортерам.

DFG + JKM + частина FGJK, що надходить іноземним продавцям.

Задача 7.

1. Збільшиться; зросте.

Зменшиться; знизиться.

Зменшиться; знизиться.

Збільшиться; зросте.

Збільшиться; зросте.

Зменшиться; знизиться.

Задача 8.

Приріст ВВП становить 136 млн. грн. Задача 9.

Альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, у країні А - 5 / 8.

Альтернативна вартість одягу, виражена в продуктах харчування, у країні Н - 2 / 3.

Країна Б буде експортувати продукти харчування, країна А буде експортувати одяг.

Ціна одиниці одягу буде змінюватися від 5 / 8 до 2 / 3 ціни одиниці продуктів харчування.

Задача 10.

Втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель становлять 28 млрд. грн.

Задача 11.

Національні заощадження - 70 млрд. грн. Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій платіжного балансу має дефіцит, що становить 10 млрд. грн.

Задача 12. Фірма В.

Задача 13.

Дефіцитне сальдо платіжного балансу становить 3 млрд. грн.

РОЗДІЛ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ

Одноваріантні запитання

1. Так; 2. Ні; 3. Так; 4. Так; 5. Ні; 6. Так; 7. Так; 8. Ні; 9. Так; 10. Так; 11. Ні; 12. Так; 13. Так; 14. Ні; 15. Ні; 16. Ні; 17. Так; 18. Так; 19. Так; 20. Ні; 21. Так; 22. Ні; 23. Так; 24. Ні; 25. Так; 26. Так; 27. Ні;

28. Ні.

Багатоваріантні запитання

1. в); 2. в); 3. г); 4. г); 5. а); 6. б); 7. г); 8. в); 9. г); 10. а); 11. б); 12. в); 13. б); 14. а); 15. а); 16. б); 17. в); 18. а); 19. б); 20. г); 21. в); 22. в); 23. а); 24. г); 25. а); 26. б); 27. а); 28. в); 29. в); 30. г); 31. б);

32. в); 33. г); 34. а); 35. в); 36. б); 37. а); 38. в); 39. а); 40. б); 41. в); 42. а); 43. а); 44. г); 45. в); 46. г); 47. в); 48. а); 49. г); 50. г); 51 а); 52. б).

Задачі

Задача 1.

Необхідно зменшити резервні активи на 10 млрд. грн. Задача 2.

Дефіцитне сальдо платіжного балансу дорівнює 3 млрд. грн. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований за рахунок зменшення офіційних резервів Національного банку на 3 млрд. грн.

Задача 3.

Сальдо статті "Помилки та упущення" дорівнює 100 млн. грн. Задача 4.

Сальдо поточних операцій дорівнює 40 млн. грн., сальдо операцій з капіталом дорівнює - 35 млн. грн., сальдо статті "Помилки та упущення" становить 5 млн. грн.

Задача 5.

Курс гривні зріс на 0,033 євро. Задача 6.

1. - 2. Більш висока крива пропозиції відповідає періоду часу після знецінення гривні. Щоб зберегти той же обсяг пропозиції японські виробники повинні тепер призначати більш високу ціну в гривнях.

Видатки зменшаться.

Видатки збільшаться.

Задача 7.

Курс гривні у 2008 р. в формі прямого котирування згідно з паритетом купівельної спроможності дорівнює 5,45 грн. / дол.

Задача 8.

Зменшиться.

Зменшиться.


3. Зменшиться. Задача 9.

Купувати; 20 млн. грн.

Зі своїх офіційних резервів.

Задача 10.

Долар буде продаватися за 5,56 грн.

0,18 доларів.

61,2 млн. дол.

340 млн. грн.

Задача 11.

Обмінний курс дорівнює 4,86 грн. / дол.

20 унцій.

Можна купити 24,67 унцій золота.

24,67 унцій золота коштують 104,85 грн. в Україні. Потім варто повторити операцію: продати золото в Україні, конвертувати гривні у долари й знову купити золото у США.

Такий курс може протриматися тільки дуже короткий час.

Якщо співвідношення між валютами визначається їхнім золотим вмістом, то стане вигідним зворотний ланцюжок операцій: продаж золота в США і його купівля в Україні.