Приклади розв'язку задач

Задача 1.


Нижче наведений список зовнішньоекономічних операцій між країною А та іншими країнами:

Розе 'язок Дивіться таблицю:

 

Статті

Дебет, млн. грн.

Кредит, млн. грн.

Імпорт

100

 

Експорт

 

120

Купівля цінних паперів

50

 

Продаж цінних паперів

 

60

Грошові перекази

 

30

Імпорт золота

60

 

Разом

210

210

 

Задача 2.

Між країною А та країною Б здійснювалися такі зовнішньоекономічні операції (млн. грн.): експорт товарів та послуг з країни А в країну Б становить 250; грошові перекази із країни Б у країну А - 100; імпорт товарів і послуг у країну А - 230; купівля резидентами країни А цінних паперів фірм країни Б - 110; продаж цінних паперів фірм країни Б - 70; імпорт золота у країну А - 80.

Складіть платіжний баланс країни А.

Розе'язок

Доходи країни А становлять: 250 + 100 + 70 = 420 млн. грн. Зобов'язання країни А щодо країни Б становлять: 230 + 110 + 80 = 420 млн. грн.

Платіжний баланс країни А врівноважений, тому що доходи дорівнюють витратам.

Задача 3.

Країна має такі показники платіжного балансу (млн. грн.): сальдо рахунка поточних операцій дорівнює - 140, сальдо рахунка капітальних операцій становить 100, сальдо статті "Помилки та упущення" дорівнює 16.

На скільки необхідно зменшити резервні активи, щоб урівноважити платіжний баланс?

Розе'язок

Сума сальдо рахунку поточних операцій і сальдо статті "Помилки та упущення" дорівнює: 100 + 16 = 116 млн. грн.

Сальдо рахунку поточних операцій становить - 140 млн. грн.

Отже, щоб урівноважити платіжний баланс країни, необхідно зменшити резервні активи на - 140 + 116 = - 24 млн. грн.

Задача 4.

Розрахуйте сальдо рахунку поточних операцій, сальдо рахунку капітальних операцій і сальдо статті "Помилки та упущення" за таких умов (млн. грн.): експорт товарів становить 2 700; імпорт товарів дорівнює 2 940; чисті надходження від послуг складають 180; чисті доходи дорівнюють - 15; поточні зовнішні трансферти становлять 65; рахунок операцій з капіталом складає - 210; прямі інвестиції дорівнюють 205.

Розв 'язок

Сальдо рахунку поточних операцій становить: 2 700 - 2 940 + 180 - 15 + 65 = - 10 млн. грн. Сальдо рахунку капітальних операцій дорівнює:

-           210 + 205 = - 5 млн. грн.

Сальдо статті "Помилки та упущення" становить:

-           10 + (- 5) = - 15 млн. грн.

Задача 5.

Економіка країни характеризується такими параметрами: експорт товарів становить 850 млн. грн.; імпорт товарів становить 820 млн. грн.; резиденти отримують доходи від іноземних інвестицій у формі виплати відсотків із-за кордону - 320 млн. грн.; видатки резидентів країни на туризм становлять 350 млн. грн.; доходи даної країни від туризму дорівнюють 280 млн. грн.; країна виплачує зарубіжним інвесторам доход у сумі 200 млн. грн.; перекази капіталу, отримані резидентами країни - 180 млн. грн.; перекази капіталу резидентами країни нерезидентам - 230 млн. грн.; прямі інвестиції нерезидентів в економіку країни - 200 млн. грн.; прямі інвестиції резидентів країни за кордон - 220 млн. грн.

Обчисліть сальдо поточного рахунку, сальдо рахунку капіталів і фінансів без статті "Резервні активи" і сальдо підсумкового балансу країни.

Визначте зміни величини офіційних золотовалютних резервів країни.


Розе 'язок

1.         Сальдо поточного рахунку дорівнює:

(850 + 320 + 280) - (820 + 350 + 200) = 80 млн. грн. Сальдо рахунку капіталів і фінансів: (180 + 200) - (230 + 220) = - 70 млн. грн.

Сальдо підсумкового платіжного балансу: 80 - 70 = + 10 млн. грн.

2.         Оскільки підсумковий платіжний баланс активний, то офіційні
золотовалютні резерви країни збільшаться на 10 млн. грн. У статті
"Резервні активи" буде зроблено запис на цю суму зі знаком "мінус"
(- 10 млн. грн.). Це дебетова операція.

Задача 6.

1. На зовнішніх валютних ринках будь-яке збільшення попиту на іноземну валюту, наприклад, шведську крону, також збільшує пропозицію долара. Використайте рис. 15.10 "Ринок доларів -пропозиція" та рис. 15.11 "Ринок крони - пропозиція" для пояснення рівноважних курсів (1 долар = 3 крони, 1 крона = 0,33 долара та 100 доларів можна обміняти на 300 крон) у випадку збільшення попиту на крону в США - як це показано на рис. 15.9 "Ринок крони". Нанесіть нові криві на рис. 15.8 "Ринок долара".


Подпись: P, SKr/$ 3Подпись: 2

 

 

P, SKr/$

 

S

 

0,6

)

 

 

0,5

 

 

\

0,3

/

 

D

 

100

Q, дол.

0


Рис. 15.10. Ринок американського долара

Рис. 15.11. Ринок шведської крони


 

2. При новому обмінному курсі за незмінних інших умов дайте відповідь на наступні питання:

а)         зменшиться чи збільшиться в Швеції ціна американських
експортних товарів? Чому? Поясніть;

б)         зменшиться чи зростатиме в США ціна шведських експортних
товарів? Чому? Поясніть;

в)         подорожчає чи подешевшає вартість американської робочої
сили для шведських виробників? Чому? Поясніть;


г) подорожчає чи подешевшає вартість шведської робочої сили для американських виробників? Чому? Поясніть.

Розв 'язок Дивіться графік:Рис. 15.12. Ринок американського долара

Рис. 15.13. Ринок шведської крони


Новий обмінний курс становить 2 крони за 1 долар (1 крона = = 0,5 долара). При обмінному курсі 200 доларів можна обміняти 400 крон.

2. а) зменшиться. На крону можна купити тепер більше доларів, тому американські товари стануть дешевшими для шведів;

б)         збільшуватиметься. На долар тепер можна купити менше крон,
тому шведські товари стануть дорожчими для американців;

в)         подешевшає. На крону можна купити тепер більше доларів,
тому для шведа буде дешевше найняти американського робітника;

г)         подорожчає. На долар тепер можна купити менше крон, тому
для американця буде дорожче найняти шведського робітника.

Задача 7.

TOB "ОВК" уклала контракт з однією із фірм Німеччини на 100 000 євро. Курс гривні до євро - 7 грн. / євро.

Якщо курс гривні знизиться до 7,5 грн. / євро, що матиме TOB "ОВК" - валютну економію чи збиток?

Розв 'язок

За курсу 7 грн. / євро потрібно 700 000 грн. (7,0 • 100 000). За курсу 7,5 грн. / євро потрібно 750 000 грн. (7,5 • 100 000). Для виконання умов контракту буде потрібно додатково: 750 000 - 700 000 = 50 000 грн.

Задача 8.

Обмінний курс гривні до долара на початку 2007 р. становив 5,3 грн. / дол. На початку 2008 р. рівень цін у США зріс на 5 %, а в Україні - на 20 %.

Яким має бути на початку 2008 р. номінальний курс гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?

Розе'язок

Оскільки реальні умови обміну не змінюються, то маємо таке

рівняння: 5,3 • 1,2 = 1 • 1,05.

Звідки номінальний курс гривні становить:

5,3 ■ 1,20   606        .
            = 6,06 грн. / дол.

1,05

Задача 9.

У 2008 р. вартість певного набору продуктів у США становила 6 000 дол., а у Італії - 9 000 євро.

Визначте паритет купівельної спроможності долара до євро.

Розе'язок

Паритет купівельної спроможності долара до євро становить:

6000

            = 0,667 дол. / євро.

9000

Задача 10.

У таблиці наведено дані про попит на рублі та їх пропозицію:

 

Ціна рубля в гривнях

Обсяг попиту на рублі, млн.

Обсяг пропозиції рубля, грн.

0,15

500

400

0,17

470

420

0,19

440

440

0,21

410

460

0,23

380

480

Визначити:

Рівноважний валютний курс рубля.

Рівноважний валютний курс гривні.

Яку кількість гривні буде куплено на валютному ринку?

Яку кількість рублів буде куплено на валютному ринку?

Розв 'язок

Із таблиці видно, що рівноважний курс становить 0,19 грн.

Рівноважний курс гривні становить: 1 / 0,19 = 5,26 грн.

Кількість гривні, яку потрібно купити на валютному ринку становить: 440 • 0,19 = 83,6 млн. грн.

При рівноважному курсі рубля 0,19 грн. буде куплено 440 млн. рублів.

Задача 11.

Припустимо, що в країнах А і Б прийнятий золотий стандарт. Одиниця валюти країни А прирівняна до 1 / 40 унції золота (унція складає 28,3 г), а одиниця валюти країни Б - до 1 / 8 унції золота.

Скільки коштує одиниця валюти А у валюті Б?

Скільки коштує одиниця валюти Б у валюті А?

3.         Якщо одна одиниця валюти країни Б починає продаватися за три
одиниці валюти країни А, то яким чином знову встановиться
рівноважний обмінний курс?

Розв'язок

Одиниця валюти країни А коштує 1 / 5 одиниці валюти країни Б.

Одиниця валюти країни Б коштує 5 одиниць валюти країни А.

3.         Жителі країни Б можуть обміняти одиницю своєї валюти на 1 / 8
унції золота й перевезти його в країну А, де воно може бути продане
за 5 одиниць місцевої валюти.

Таким чином, жителі країни Б не стануть обмінювати одиницю своєї валюти на 3 одиниці валюти країни А.

Задача 12.

Кожна із трьох країн А, Б і В характеризується високим рівнем інфляції. У міжнародній сфері між цими країнами встановлений режим вільно плаваючих валютних курсів. Країна А, прагнучи знизити рівень інфляції, починає проводити рестрикційну грошову політику (політика "дорогих грошей").

Як це вплине на обмінний курс валюти країни А щодо валют двох інших країн?

Як це позначиться на конкурентоспроможності продукції країни А?

3.         Що відбувається тим часом з рівнем інфляції в країнах Б і В?

Країна Б починає проводити жорстку грошово-кредитну політику. Як це вплине на обмінний курс валюти країни Б щодо валют двох інших країн?

Коротко опишіть вплив жорсткої грошово-кредитної політики країни Б на положення країни А.

Перелічіть коротко потенційні переваги координації економічної політики між трьома країнами.

Розв 'язок

1.         Рестрикційна грошова політика призводить до підвищення
відсоткових ставок і підвищення курсу валюти країни А.

2.         Конкурентоспроможність знижується.

3.         Конкурентоспроможність продукції в країнах Б і В
підвищується, тому що курс їх валют знижується. Посилиться
тенденція до зростання цін.

4.         Обмінний курс валюти країни Б підвищиться.

Курс валюти країни А знизиться щодо валют країн Б і В. Посилиться тенденція до росту.

Якби всі три країни координували свої дії, то вдалося б згладити коливання валютних курсів, послабити спекулятивний рух фінансового капіталу й забезпечити вищу економічну стабільність. Втрати антиінфляційної політики в кожній окремій країні виявилися б меншими.

Задача 13.

Припустимо, що Україна імпортує продукт А зі США. Якщо ціна цього продукту у США становить 5 дол., скільки він буде коштувати в Україні при валютному курсі 1 дол. = 6 грн.? При валютному курсі 1 дол. = 7 грн.? При валютному курсі 1 дол. = 5 грн.?

У таблиці показана залежність між обсягом попиту на продукт А в Україні і цінами на нього (у гривнях). Таблиця показує також передбачувані видатки населення на цей продукт при різних валютних курсах.

Заповніть таблицю відсутніми даними:

 

Валютний курс

Ціна А у США, дол.

Ціна А в Україні, грн.

Обсяг попиту, од.

Сукупні витрати, дол.

7 грн. = 1 дол.

5

 

500

 

6 грн. = 1 дол.

5

 

1 000

 

5 грн. = 1 дол.

5

 

1 200

 

Розв 'язок

30 грн.; 35 грн.; 25 грн.

Дивися таблицю:

 

Валютний курс

Ціна А у США, дол.

Ціна А в Україні, грн.

Обсяг попиту, од.

Сукупні витрати, дол.

7 грн. = 1 дол.

5

35

500

2 500

6 грн. = 1 дол.

5

30

1 000

5 000

5 грн. = 1 дол.

5

25

1 200

6 000

 

Задача 14.

1. Припустимо, що США імпортують продукт Б із України. Наведена нижче таблиця ілюструє попит на цей продукт у США. Таблиця показує також передбачувані видатки американців на цей продукт при різних валютних курсах.

Заповніть таблицю відсутніми даними:

 

Валютний курс

Ціна Б в Україні, грн.

Ціна Б в США, дол.

Обсяг попиту, од.

Сукупні витрати, дол.

7 грн. = 1 дол.

12

 

2 000

 

6 грн. = 1 дол.

12

 

1 250

 

5 грн. = 1 дол.

12

 

500

 

Якщо припустити, що вся міжнародна торгівля між СІЛА та Україною обмежена тільки продуктами А і Б, то яким буде рівноважний валютний курс?

Якщо припустити, що валютні курси фіксовані, а обмінний курс гривні становить 1 грн. = 0,30 дол., то що буде спостерігатися: дефіцит або надлишок гривні?

Розв'язок

1. Дивіться таблицю:

 

Валютний курс

Ціна Б в Україні, грн.

Ціна Б в США, дол.

Обсяг попиту, од.

Сукупні витрати, дол.

7 грн. = 1 дол.

12

1,71

2 000

6 000

6 грн. = 1 дол.

12

2,00

1 250

5 000

5 грн. = 1 дол.

12

2,40

500

3 000

2.         6 грн. дорівнює 1 дол.

3.         Попит на гривні буде перевищувати їхню пропозицію, тому
буде спостерігатися дефіцит гривні.

Задача 15.

Припустимо, що уряд України встановлює валютний курс 1 грн. = 5,4 дол. Сума гривень, що пропонуються за цим курсом, дорівнює 180 млн. грн. Залежність попиту на гривні від валютного курсу має вигляд:

 

Ціна гривні в доларах

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

Обсяг попиту, млн. грн.

170

160

150

140

130

1.         У цій ситуації уряд купує чи продає гривні? Яку кількість?

2.         Якщо уряду доведеться купувати гривні за долари, то де він
візьме долари?

Розв'язок

Купує, бо пропозиція більша за попит, і щоб утримувати курс гривні, уряд повинен купувати 20 млн. грн.

Уряд візьме долари для покупки гривень із своїх офіційних резервів.

Задача 16.

Темп інфляції в країні А дорівнює 9 %, а в країні Б - 5 %. В країні А ставка відсотку дорівнює 12 %. Якою повинна бути ставка відсотку у країні Б, щоб між цими країнами не було відтоку капіталу?

Розв'язок

г - реальна відсоткова ставка; і - номінальна відсоткова ставка.

Країна А: г = і - л => г = 12 - 9 = 3 %;

Країна Б: г = і - л => і = л + г => і = 5 + 3 = 8 %.