Задачі

Задача 1.

Побудуйте та проаналізуйте криву виробничих можливостей на основі даних таблиці:

Вид продукту

Альтернативні виробничі можливості

Офісні стільці

0

100

200

300

Офісні столи

100

80

50

0

 

Задача 2.

Визначити величину виробничих можливостей виготовлення двох видів продукції АтаБ при використанні двох видів ресурсів. Загальна кількість використання першого ресурсу на тиждень становить 640 т, другого - 400 т. Одиниця продукту А потребує витрат 4 т першого ресурсу та 5 т другого. Одиниця продукції Б - 4 т та 1 т ресурсів відповідно.

Задача 3.

У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва:

 

Варіанти

А

Б

В

Г

Ґ

д

Е

Принтери, шт.

6

5

4

3

2

1

0

Комп'ютери, шт.

0

8

15

21

26

30

33

Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі.

Обрахуйте альтернативні витрати виробництва одного додаткового принтера при різних варіантах зміни структури виробництва.

Поясніть, як змінюються альтернативні витрати у зв'язку з розширенням виробництва принтерів.

Задача 4.

В селі Калинівка живе 100 осіб. Вони займаються збиранням картоплі та буряків. Протягом дня кожний збирає 200 кг картоплі або 300 кг буряків.

1.         Побудувати криву виробничих можливостей.

Припустимо, що у село завезли техніку, за допомогою якої кожен з працюючих жителів щоденно може збирати 500 кг картоплі. Як зрушиться крива виробничих можливостей?

Як зміниться положення початкової кривої виробничих можливостей, якщо природний приріст населення складе 10 осіб, а еміграція - 6?


Задача 5.

У деякій країні за умови цілковитого використання всіх ресурсів умовно виробляються тільки два товари - велосипеди і пральні машини. Якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві велосипедів, то можуть бути вироблені 100 велосипедів; якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві пральних машин, то можуть бути вироблені 40 пральних машин.

Побудуйте криву виробничих можливостей.

Визначте альтернативні витрати виробництва обох видів товарів.

Покажіть, які зміни відбудуться на графіку, якщо у виробництві велосипедів буде застосована нова, більш продуктивна технологія.

Чи зміниться у цьому випадку альтернативна вартість виробництва?

Позначте на графіку точки, які відповідали б ефективним і неефективним способам використання обмежених ресурсів.