Проблемні ситуації

Ситуація 1.

2 вересня 2008 р. у Міжнародному Суді в Гаазі розпочалася судова справа про делімітацію кордонів між Україною та Румунією. Головний предмет розгляду - статус острова Зміїний. Ціною питання є великі поклади нафти, знайдені в 40 км від острова. Саме за них веде боротьбу румунська влада та ЄС. Україна купує російський газ за ціною 450 дол. за 1 000 м3. Поклади газу біля Зміїного сягають 10 млрд. м3. Помноживши цю суму на ціну, яку платить Україна за російський газ, виходить 4,5 млрд. дол. Крім того, ціна на газ з року в рік буде збільшуватися. Найближчим часом планується освоєння Прикерченської шлейфової ділянки в Чорному морі (площа 13 тис. км2). Але потрібно ще десятиліття на розробку нових родовищ вартістю близько 1 млрд. дол.

Що станеться з торгівельним балансом України після того як нафта та газ почне надходити на світовий ринок?

Що може статися з національною валютою, коли громадяни україни усвідомлять, що торгівельний баланс країни незабаром матиме активне сальдо?

Чому торгівельний баланс країни може стати дефіцитним у той період, коли нафта та газ ще не видобуватиметься?


Ситуація 2.

За останні десять років вклади фізичних осіб, які розміщені на банківських депозитах у банківській системі України, в національній валюті зросли у 60 разів, а в іноземній валюті - у 177 разів. Основними чинниками, що впливали на ці процеси, були: нестабільність національної валюти щодо іноземних валют, зацікавленість комерційних банків щодо залучення готівкової іноземної валюти для проведення обмінних операцій, значна спрямованість кредитних портфелів банків на надання валютних кредитів, більша довіра населення до іноземної валюти як засобу заощадження.

1. Проаналізуйте рівень доларизації національної економіки України (рис. 15.5).0


Рис. 15.5. Рівень доларизації національної економіки України, 1992 - 2007 рр.

Якими засобами, крім валютної інтервенції, державні органи можуть вплинути на обмінний курс валют?

Запропонуйте шляхи забезпечення стабільності національної грошової одиниці та її конвертованості.

Ситуація 3.

Продовження нинішньої практики залучення іноземних кредитів за умов, здебільшого, неприйнятних для України, веде до все більшої залежності економічної політики від міжнародних фінансових організацій і поступової втрати економічної і політичної незалежності України (рис. 15.6).
Проаналізуйте динаміку й структуру валового та корпоративного зовнішнього боргу України.

Запропонуйте кредитну політику, яка сприятиме забезпеченню економічної безпеки України.

Ситуація 4.

Важливим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів є Державний бюджет України. Саме розбалансованість, щорічне несвоєчасне прийняття Державного бюджету є головним дестабілізуючим чинником кризи державних фінансів, збільшення рівня інфляції та знецінення національної валюти.

Досягнення на вимогу міжнародних фінансових організацій низького рівня дефіциту бюджету, що здійснюється в основному за рахунок невиконання бюджетних зобов'язань (головним чином хронічних затримок з виплатою заробітної плати та інших соціальних виплат) є неприпустимим з точки зору вимог економічної безпеки. Зниження рівня інфляції досягається засобами жорсткої монетарної політики органічно не пов'язаної з оздоровленням фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем.

1. Проаналізуйте зв'язок між режимом обмінних курсів і платіжним балансом України (рис. 15.7).


 

x x

о

о. и

ІЗ

І

90 80 70 60 50 40

20 10

0

-10 -20


 

            80,5    

/\

/\

/       \ 522                                         А.54          а 52

39,7          /

 

 

34

У

 

24,2 ^

■'20

 

N       1 А 1

20

 

10,1

1 8

 

 

 

>--1,94

 

1996 1997  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007


Роки


—•— Валовий внутрішній продукт

—*— Грошова маса

Курс гривні щодо долара

Індекс споживчих цін


Рис. 15.7. Динаміка ВВП, індексу споживчих цін, грошової маси і курсу національної грошової одиниці, 1996 - 2007 рр.

2. Поясніть, як недооцінка вітчизняної валюти та масштабні девальвації минулих років вплинули на експортно-імпортні операції (рис. 15.8).


о: О

ч

І

5


80000 70000 60000 50000 40000

30000 20000 10000 0

-10000


р

а

3 3.


Експорт (ліва шкала) Імпорт (ліва шкала) 1111 Сальдо рахунку зовніїпньоторгівельних операцій (ліва шкала)

            Курс гривні щодо російського рубля (за 10 одиниць)

—1— Курс гривні щодо евро ж   Курс гривні щодо долара США

Рис. 15.8. Динаміка експортно-імпортних операцій та курсу гривні щодо іноземних валют, 1996 - 2007 рр.

3. Запропонуйте шляхи регламентування процедури підготовки та прийняття Державного бюджету.


Ситуація 5.

дефіциту   поточного

Для моніторингу зовнішньої заборгованості України використовують індикатор ліквідності Ь1 - коефіцієнт покриття резервами короткострокового боргу та рахунку (рис. 15.9).


Подпись: л сальдо поточного рахунка
З міжнародна резерви
- короткостроковий державний борг
-ІЛ
Подпись: -

Подпись: 10

5

0

І


 

Проаналізуйте динаміку ліквідності. Зробіть висновки.