РОЗДІЛ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ

Навчальні цілі

З'ясувати сутність платіжного балансу країни і проаналізувати його структуру.

Визначити сутність валютних відносин і умови їх розвитку.

Пояснити, що таке валютний курс і як проводиться обмін різних національних валют.

Розглянути і оцінити різні системи валютних курсів.

Проаналізувати механізм валютного регулювання.

Показати зв'язок між режимом обмінних курсів і платіжним балансом.

Розглянути сучасну валютну систему та її протиріччя.