Проблемні ситуації

Ситуація 1.

З тих пір як у 1776 р. А. Сміт довів, що активна участь країни у міжнародному поділі праці сприяє зростанню її багатства, а Д. Рікардо у 1817 р. уточнив, що для цього країні достатньо мати хоча б відносні конкурентні переваги, ця істина неодноразово підтверджувалася емпірично.

Ці стимули на протязі століть примушують і підприємців, і уряди різних країн шукати шляхи налагодження міжнародних господарських зв'язків. Але чому економічна глобалізація і регіональні інтеграційні процеси розпочалися лише у другій половині XX ст., а неу XVII ст., коли процвітали гігантські Британія, Голандія, Французькі та інші ост-індські компанії, що здійснювали торгівлю у міжконтинентальних масштабах, чи у XIX ст., коли міжнародна торгівля охопила всю планету?

Ситуація 2.

На основі наведених даних таблиці 14.1 проаналізувати: динаміку та структуру зовнішньої торгівлі. Зробити відповідні висновки. Пояснити, як динаміка, що склалася в зміні структури зовнішньої торгівлі, впливає на стан зовнішньоекономічної безпеки країни?

Таблиця 14.1

Зовнішня торгівля України за 1997 - 2007 рр., млн. дол. США

 

 

Показники

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Експорт товарів та послуг

19 248

21 086

23 351

28 953

30 254

34 223

38 368

49 296

Імпорт товарів та послуг

18 116

20 473

21 494

27 665

32 543

36 136

45 039

60 618

Сальдо

1 132

613

1 857

1 288

- 2 289

- 1 913

- 6 671

- 11322

Коефіцієнт співвідношення

1,06

1,03

1,09

1,05

0,93

0,95

0,85

0,81

 

Ситуація 3.

Між ВАТ "Газпром" та HAK "Нафтогаз України" підписано газові контракти купівлі-продажу газу на 2009 - 2019 рр. Згідно договору, базова ціна за газ становитимуть 450 дол. за 1 000 м3, з урахуванням знижувального коефіцієнта у 20 % ціна становитиме 360 дол. (для України пропонується ціна на газ, яка є вищою порівняно з європейськими країнами, для яких ціна газу становить 300 дол.). Якщо HAK "Нафтогаз України" не буде сплачувати за імпортований газ впродовж 50 днів кожного місяця, то на компанію будуть накладатися штрафні санкції, тоді Україна автоматично переходить у режим передоплати. Тариф за транзит залишився на рівні 2008 р., тобто 1,7 дол. за 1 000 м3 на 100 км траси (для порівняння Російська Федерація за 1 000 м3 на 100 км траси сплачує Словаччині та Чехії відповідно 4,05 та 4,10 дол., Німеччині -2,5 євро), а ставка на зберігання газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) - на рівні 2,25 дол. за 1 000 м3 до 2030 р. (для порівняння у ЄС ставка на зберігання газу в ПСГ на рівні 26 дол. за 1 000 м3). Українська сторона зобов'язана надати Російській Федерації 20 % знижки на ставку транзиту.

Ексклюзивним постачальником газу для промислових споживачів є спільне підприємство ЗАТ "УкрГазЕнерго", як ще одного трейдера на додаток до ТОВ "Газпромзбут-Україна". Таким чином, частка ВАТ "Газпром"   на  внутрішньому  ринку  України   збільшиться

до 25 %.

Проаналізуйте умови формування ціни на газ для України. Яким чином вплине відсутність принципу паритету при формуванні ціни на газ для України, ставки на транзит та ставки на зберігання газу в українських ПСГ?

Україна є найбільшим оптовим покупцем російського газу (40 - 55 млрд. м3 на рік) і найпотужнішим його транзитером (80 % від обсягів усіх поставок до Європи). Обчисліть прибуток України в результаті підписання договору (з урахуванням принципу паритету при формуванні ціни на газ, транзиту та ставки на зберігання газу у ПСГ), враховуючи економічно обґрунтовану ставку транзиту -4,7 дол. та встановленні ставки на зберігання газу в українських підземних сховищах на європейському рівні - 26 дол. (українська сторона володіє потужностями для зберігання газу до 30 млрд. м3). При цьому власний видобуток газу становить 21 млрд. м3.

Визначте основні стратегічні та тактичні напрями забезпечення енергетичної безпеки України.

Ситуація 4.

Протекціонізм "нової хвилі" наводить такі аргументи на захист вітчизняних галузей економіки від іноземної конкуренції:

"В деяких випадках у країні може підвищуватися життєвий рівень через використання протекціонізму, якщо жодна інша країна не застосовує відповідних заходів".

"Якщо ринок не працює добре і має місце надмірне безробіття, то мита можуть зменшити безробіття".

"Країна може піти на незначне падіння життєвого рівня, щоб зберегти певні галузі, які вважаються необхідними для її національної безпеки, наприклад, виробництво літаків або видобуток нафти, захищаючи їх від іноземної конкуренції".

У кожному випадку визначте відношення аргументу до одного із традиційних способів захисту протекціонізму. З'ясуйте умови, за яких він обґрунтований, і вирішіть, чи погоджуєтесь ви з ним.

Ситуація 5.

На даний час найбільш авторитетною теорією, що пояснює прямі капіталовкладення, є "електична парадигма" британського ученого Дж. Даннинга. В основі його теорії лежать результати проведеного у 50-ті роки емпіричного аналізу близько 80 % інвестиційних проектів фірм США у Великобританії, на основі яких була виявлена ключова роль прагнення ТНК експлуатувати по всьому світу наявні у них особливі "переваги володіння" (технологіями, ноу-хау, управлінськими рішеннями, торговими марками і т. д.), орієнтуючись при виборі конкретних країн-отримувачів прямих іноземних інвестицій на існуючі у них більш економічно вигідні "місця розміщення".

Дослідіть інші теорії розміщення прямих іноземних інвестицій. Визначте чому і як здійснюються прямі іноземні інвестиції'?