РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Навчальні цілі

Зрозуміти яким чином принцип порівняльної переваги можна застосувати до процесу міжнародної спеціалізації й торгівлі.

З'ясувати    відмінність    між    абсолютною    перевагою    та порівняльною перевагою країни у виробництві товарів і послуг.

З'ясувати   зміст   міжнародної   торгівлі,   проаналізувати   її динаміку та форми прояву.

Пояснити, чому міжнародна торгівля приносить вигоди всім країнам-учасницям цього процесу.

Проаналізувати торгівельний баланс.

Розглянути основні форми торгівельних бар'єрів і економічні наслідки введення імпортних мит і нетарифних обмежень.

Оцінити основні аргументи на користь політики протекціонізму і представити контраргументи.