Задачі

Задача 1.

Уряд країни планує у 2009 р. збільшити ВВП на 30 млрд. грн.

На скільки мають скоротитися податки, щоб досягти запланованого зростання ВВП, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,75?

Задача 2.

Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП становить 300 млрд. грн., потенційний - 320 млрд. грн., гранич­на схильність до споживання дорівнює 0,8.

На скільки повинні змінитися державні закупівлі для досягнення економікою країни рівноважного стану за умови, що інші показники залишаться незмінними?

На скільки повинна змінитися величина податкових надходжень, щоб економіка країни досягла рівноважного стану?

Задача 3.

Економіка країни перебуває у рівноважному стані. З метою виконання програми державного будівництва уряд планує збільшити державні витрати на 15 млрд. грн.

На скільки потрібно одночасно збільшити податки, щоб не допустити порушення рівноважного стану національної економіки за умови, що гранична схильність до споживання дорівнює 0,8?

Задача 4.

Економіка країни перебуває у стані рівноваги за умови, що споживання домашніми господарствами описується функцією С = 50 + 0,8 (У - Т), I = 70 млрд. грн., в = 150 млрд. грн., і = 0,20.

Визначити:

Рівноважний ВВП.

Мультиплікатор витрат.

Мультиплікатор витрат з урахуванням ставки податків. Задача 5.

У закритій економіці обсяг приватних інвестицій дорівнює 50 млрд. грн., а функція заощадження має вигляд: Б = 0,25 У - 70.

В умовах повної зайнятості економіка країни може досягти рівноваги за умови, що потенційний ВВП становить 520 млрд. грн.

Як за допомогою держави можна досягти повної зайнятості економічних ресурсів, за якої потенційний ВВП дорівнюватиме 520 млрд. грн.?

Задача 6.

У змішаній економіці закритого типу рівновага досягається, якщо національні заощадження дорівнюють національним інвестиціям, тобто:

Бпр +    = Ін або (У - С - Т) + (Т - в) = 1«.

Чому дорівнюють національні інвестиції, якщо У = 450 млрд. грн., С = 200, в = 160, Т = 120 млрд. грн.

Задача 7.

Змішана рівноважна економіка закритого типу характеризується наступними даними: приватні заощадження становлять 1 000 млрд. грн., чисті податки дорівнюють 200 млрд. грн., державне споживання - 210 млрд. грн.

Обчислити національні заощадження.

Задача 8.

Змішана рівноважна економіка закритого типу характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): У = 900, в = 350, Т = 420, I = 100.

Визначте приватні заощадження.

Задача 9.

Змішана рівноважна економіка закритого типу характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): У - 600; С - 360; Т - 90; Ін - 180.

Розрахуйте обсяг державних закупівель.

Задача 10.

Відповідно до класичної моделі рівноважного виробництва розрахуйте рівень середньої ціни, якщо обсяг сукупного випуску країни дорівнює 700 тис. од., кількість грошей в обігу - 1,5 млн. грн., а швидкість їх обігу - 3,5 оберти / рік.

Задача 11.

Змішана рівноважна економіка закритого типу характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): У = 2 500, І = 400, С = 1500, Т = 800, в = 750.

Розрахуйте національні і державні заощадження.

Задача 12.

У 2007 р. уряд країни зменшив податки на 4,5 млрд. грн., що дало змогу збільшити ВВП на 12,6 млрд. грн.

Визначте, на скільки потрібно буде зменшити податки у 2008 р., щоб досягти збільшення ВВП на 14 млрд. грн., якщо значення мультиплікатора податків не зміниться.

Задача 13.

Фактичний ВВП країни у 2007 р. становив 3 800 млрд. грн. На 2008 р. уряд запланував збільшення ВВП до 4 300 млрд. грн., щоб досягти його рівноважного потенційного значення. За останні роки гранична схильність до споживання в країні становила 0,8.

На скільки потрібно збільшити або зменшити податки, щоб економіка досягла рівноважного стану?

Задача 14.

Економіка країни характеризується такими даними: приватні заощадження дорівнюють 120 млрд. грн., податки - 750, державні витрати складають 680 млрд. грн.

Визначте обсяг національних інвестицій, за якого економіка країни зможе досягти рівноважного стану.

Задача 15.

Економіка країни перебуває в стані рівноваги і характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): C = 200 + 0,75 (Y - T), I = 100 + 0,1 Y, G = 180, NE = 5, 1 = 0,3.

Визначити:

Рівноважний ВВП.

Простий мультиплікатор державних витрат.

Простий мультиплікатор податків.

Задача 16.

У поточному році економіка країни функціонує на рівні потенційного ВВП 2 000 млрд. грн. У наступному році очікується зменшення ВВП до 1 750 млрд. грн.

На скільки уряду потрібно збільшити державні витрати, щоб не допустити спаду національного виробництва при граничній схильності до споживання 0,75?