Частина IV ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА СВІТОВА ЕКОНОМІКА РОЗДІЛ 13. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Навчальні цілі

Визначити умови та цілі державного втручання в ринкову економіку.

З'ясувати підходи різних шкіл щодо доцільності державного регулювання економіки.

Розглянути інструменти державного регулювання.

Проаналізувати участь держави у перерозподілі доходів. Звернути увагу на методи усунення соціальної диференціації реальних доходів населення.

Вивчити методи державного впливу на зменшення наслідків негативних зовнішніх ефектів.

Розкрити зміст суспільних благ і зрозуміти, як вони створюються державою за рахунок оподаткування споживачів.

З'ясувати сутність процесу антициклічного регулювання.