1.5. Розподільча логістика

Задача 1. На території району міста розміщено 5 магазинів од­ного власника, що торгують продовольчими товарами. їх коорди­нати і місячний товарообіг наведено у табл. 1.32. Знайти координа­ти точок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.32

ТОВАРООБІГ І КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ

 

Номер магазину

Координати, X

Координати, Y

Товарообіг, т/міс.

1

40

60

9

2

20

100

15

3

80

70

10

4

10

82

12

5

30

15

5

Теорія. Задачі такого типу розв'язуються за допомогою методу визначення центра ваги матеріальних потоків (в основу цього під­ходу покладено припущення, що транспортні витрати залежать ви­ключно від відстані).

Цей метод дозволяє визначити оптимальне місце розміщення одного розподільчого центра. Для цього використовується метод накладення мережі координат на карту потенційних місць розмі­щення складів. Система мережі дає можливість оцінити вартість доставки вантажів від кожного постачальника до ймовірного скла­ду і від складу до кінцевого споживача.

Обирають варіант, який визначається як центр ваги. Координати центра ваги вантажних потоків, тобто точки, у якій може бути роз­міщено розподільчий склад (Хсклад, Усюшд), визначається за форму­лами:

п

І В, • X,

Хсклад            п          ,           (   .   7)

І В,


Подпись: у    =-
склад
У в• у

/  1    І      1

п

Ув

(1.28)


¡=1


де


вантажообіг ьго споживача;


Хі , ¥і — координати /-го споживача; п — кількість споживачів.

Розв'язання. Координати складу становитимуть 40 • 9 + 20-15 + 80-10 + 20-12 + 30 • 5

33,92'

У

: 74,49'

склад

9 +15 +10 +12 + 5 60•9 +100•15 + 70•10 + 82•12 +15•15

9 +15 +10 +12 + 5


Задача 2. Власник торгової бази хоче розмістити склад у од­ному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі мага­зини. Координати магазинів, транспортні тарифи а також місячний вантажообіг наведено у табл. 1.33. Потрібно знайти координати то­чок для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.33

КООРДИНАТИ МАГАЗИНІВ, ТОВАРООБІГ ТА ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ

 

Номер ма­газину

Координа­ти, X

Координа­ти, У

Товарообіг, т/міс.

Транспортний тариф для г-го магазину грн / т. км

1

40

60

9

0,90

2

20

100

15

0,75

3

80

70

10

0,85

4

10

82

12

0,80

5

30

15

5

1

6

18

28

16

0,75

Теорія. При розв'язанні цієї задачі при визначенні координат розміщення складу потрібно враховувати ще і вплив транспортного тарифу.


Розрахунок координат у цьому випадку проводиться за форму­лами


X     = -

склад

п

і в, ■ Т

п

у      =.

склад

ІТ ■ Ві ■ у

і=1      

п          '

і в, ■ Т


(1.29)

(1.30)


і=1

де Т — транспортний тариф для і-го споживача чи клієнта.

Розв'язання. Розрахунки проведено за допомогою формул (1.29 та 1.30). Проміжні результати розрахунків наведено у табл. 1.35.

Таблиця 1.35

1691 51,45

= 62,52..

= 31,06; Ус

X     -

склад '

РОЗРАХУНОК КООРДИНАТ РОЗМІЩЕННЯ СКЛАДУ

 

 

Номер магазину

Складові формул 5.3—5.4

Д. ■Т

ТД ■ х,

Т ■ в ■ у

1

8,1

324

486

2

11,25

225

1125

3

8,5

680

595

4

9,6

96

787,2

5

5

150

75

6

12

216

336

Всього

54,45

1691

3404,2

склад '

3404,2 54,45

Задачі для самостійного рішення

Задача 3. На території різних районів міста розміщено 7 мага­зинів одного власника, що торгують побутовою хімією. їх коорди­нати та місячний вантажообіг наведено у табл. 1.36. Потрібно знай­ти координати точок для розміщення оптового складу.


Задача 4. Торговий посередник, який займається реалізацією побутової техніки у регіоні, хоче розмістити склад, щоб якісно об­слуговувати магазини з мінімальними витратами. Координати ма­газинів, транспортні тарифи, а також місячний вантажообіг наведе­но у табл. 1.37. Потрібно знайти координати місця для розміщення оптового складу.

Таблиця 1.37 ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КООРДИНАТ СКЛАДУ

 

Номер магазину

Коорди­нати, X

Коорди­нати, У

Товаро­обіг, т/міс.

Транспортний тариф для г-го магазину, грн/т. км

1

60

42

15

1,5

2

40

12

60

1,4

3

20

85

30

1,7

4

18

34

15

1,3

5

0

5

21

0,8