7.3. ПОБУДОВА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗБУТУ

Завдання вибору логістичної системи збуту


о-


Вивчення кон'юнктури ринку та визначення стратегічних цілей системи збуту


 


о-


Визначення прогнозованої величини матеріального потоку, що проходить через систему збуту


 


о-


Складання прогнозу необхідної величини запасів по системі в цілому та на окремих ділянках матеріалопровідного ланцюга


 


о-


Вивчення транспортної мережі регіону обслуговування, складання схеми матеріальних потоків у межах системи збуту


 


о-


Вивчення різних варіантів руху системи збуту


 


о-


Оцінка логістичних витрат для кожного з варіантів


 


о-


Реалізація обраного для виконання одного з розроблених варіантів