§ 11. ОСНОВА ІМЕННИКА

Основа іменника - це незмінювана частина слова, яка передає його лексичне значення.

NB! Для того щоб визначити основу латинського іменника, необхід­но поставити його у форму родового відмінка однини (gen. sing.) і відкинути закінчення.

 

Наприклад:

 

Словникова форма   Gen. sing.        Основа

planta, ae f - рослина plant-ae           plant-
folium, i n - листок foli-i        foli-
fructus, us m - плід fract-us    fruct-
species, ei f - вид                speci-ei    speci-

 

Як видно з наведених прикладів, у більшості іменників І, ІІ, IV і V відмін практична основа збігається з основою в називному відмінку. Але в іменників ІІІ відміни практична основа слова часто не збігається з основою в називному відмінку. Тому у словниковій формі іменників ІІІ відміни по­дається закінчення gen. sing. з частиною основи, в якій відбулися зміни. Щоб визначити основу іменника ІІІ відміни, слід поставити його у форму gen. sing. і відкинути закінчення -is.

 

 

 

Словникова форма


Gen. sing.


Основа

 

cucumis, eris m - огірок          cucumer-is cucumer-

radix, icis f - корінь    radic-is radic-

medicägo, inis f - люцерна      medicagin-is medicagin-

Визначення основи іменників необхідне для їх відмінювання та утворення складних біологічних термінів.

 

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ

 

planta, ae f - рослина

herba, ae f - трава

arbor, oris f - дерево

frutex, Icis m - кущ

flos, floris m - квітка

folium, i n - листок

alabastrum, i n - бутон

caulis, is m - стебло

cortex, Icis m - кора

radix, Icis f - корінь

rhizoma, atis n - кореневище

pedunculus, i m - квітконос

perianthum, i n - оцвітина

petalum, i n - пелюстка

bacca, ae f - ягода

ramus, i m - гілка

semen, Inis n - насіння

tuber, eris n - бульба

gramen, Inis n - злак

olus, eris n - овоч

achenium, i n - сім'янка

panicula, ae f - волоть

nux, nucis f - горіх (тип плода)

legumen, Inis n - біб (тип плода) gemma, ae f - брунька coma, ae f - крона acus, us f - голка, хвоя anthera, ae f - пиляк bractea, ae f - приквіток spica, ae f - колос conus, i m - шишка cormus, i m - пагін corolla, ae f - вінчик cotyledon, onis f - сім'ядоля granum, i n - зерно torus, i m - квітколоже truncus, i m - стовбур hybrlda, ae f - гібрид inflorescentia, ae f - суцвіття ovarium, i n - зав'язь petiolus, i m - черешок pollen, Inis n - пилок putamen, Inis n - кісточка racemus, i m - китиця stipula, ae f - прилисток umbella, ae f - зонтик vegetatio, onis f - рослинність anImal, alis n - тварина

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Які граматичні категорії мають іменники в латинській мові?

Як визначається рід іменника?

Які іменники за зазначенням належать до чоловічого (жіночого, середнього) роду?

До якого роду належать у латинській мові назви дерев та кущів?

Скільки відмін іменників у латинській мові?

Як визначається відміна іменника?

Назвіть ознаки іменників 1-У відмін. Наведіть приклади іменників кожної ві­дміни.

Як наводяться іменники у словниках?

Що таке практична основа іменника? Як вона визначається?

У іменників якої відміни практична основа не збігається з основою називно­го відмінка? Як вона визначається? Наведіть приклади.

 

ВПРАВИ

 

1. Визначте відміну та основу іменників:

 

Варіант 1


Варіант 2

 

 

 

herba, ae f - трава titruHus, i m - кавун flos, floris m - квітка subspecies, ei f - підвид fructus, us m - плід taxon, i n - таксон cotykdon, ош^ f - сім'ядоля beta, ae f - буряк lens, lentis f - сочевиця lathyrus, i m - чина cornu, us n - ріг phleum, i n - тимофіївка

pisum, i n - горох vicia, ae f - горошок ribes, is n - смородина species, ei f - вид secale, is n - жито festuca, ae f - костриця physoderma, atis n - фізодерма linum, i n - льон melo, onis m - диня poa, ae f - тонконіг allium, i n - часник quercus, us f - дуб

 

 

 

Варіант 3


Варіант 4

 

 

 

ulmus, i f - в'яз stellaria, ae f - зірочник oxycoccus, i m - журавлина larix, icis f - модрина acus, us f - голка, хвоя

thuia, ae f - туя agrostis, idis f - мітлиця hyoscyamus, i m - блекота series, ei f - ряд, серія abies, etis f - ялиця

rubus, i m - ожина pyrus, i f - груша platanus, us f - нлатан rhododendron, i n - рододендрон superficies, ei f - новерхня bidens, entis f - череда

achillea, ae / - деревій tussilago, inis / - підбіл tribus, us / - триба, коліно

(таксономічна категорія) lupus, i m - вовк lepus, oris m - заєць

 

 

 


2. Перекладіть іменники латинською мовою, наведіть їх повну словникову форму:

Випишіть із "Лексичного мінімуму" іменники III відміни, утворіть форму gen. sing., визначте основу.

Визначте відмінок іменників (для довідки використовуйте таблицю відмінкових закінчень латинських іменників, наведену в до­датках у кінці посібника).

 

Варіант 1


Варіант 2

 

 

 

folia

inflorescentiae

herbarum

papaver

series

iuglans

arbores

olpidii

granorum

petiola

taxa

panicularum

agri

acuum

cotyledonis

legumina

alabastri

bracteae

tribus

acheniorum

Варіант 3


Варіант 4

 

 

 

flores

ovaria

species

tiliae

cornuum

semina

caulis

animalia

tubera

truncorum

fructuum

spicae

cannabis

radicis

fungi

silvarum

insecta

gramines

avium

gemmae

 

5. Вставте пропущені закінчення (для довідки використовуйте таблицю відмінкових закінчень латинських іменників, наведену в до­датках у кінці посібника):

 

Варіант 1

gramin... - злаки plant... - рослин bet... - буряки speci... - видів ram... - гілок vit... - винограду horde... - ячменю quere. - дубів stipul.   - прилистки

 

Варіант 3

hybrid.   - гібриди lycopersic.   - помідори alabastr.   - бутонів flor... - квітки (gen. sing.) popul... - тополі (gen. sing.) equiset.   - хвощі gemm.   - бруньок frutic.   - кущів gland... - жолуді

Варіант 2

oler...- овочі

helianth... - соняшників

pis... - гороху

fruct... - плодів

medicagin... - люцерни

subspeci... - підвиду

bacc... - ягід

aven... - вівса

foli... - листя (nom. plur.)

 

Варіант 4

petal.   - пелюстки (nom. plur.)

fung... - грибів

mal... - яблуні (gen. sing.)

cucurbit... - гарбузи

acer.   - клена

varietat.   - різновиди

cultivar.   - сортів

ros.   - шипшини (gen. sing.)

legumin.   - бобів