§ 6. Правила складання покарань

У ст. 72 КК встановлені правила складання покарань при визначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів та за сукуп­ністю вироків. При цьому, по-перше, передбачено порядок складання

та зарахування строку попереднього ув'язнення різних видів покарання, а по-друге, визначено види покарань, які не підлягають складанню.

При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю ви­років менш суворий вид покарання переводиться у більш суворий вид з такого їх співвідношення (за ч. 1 ст. 72):

1)одному дню позбавлення волі відповідають:

а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовос­лужбовців або арешту;

б)два дні обмеження волі;

в)         три дні службового обмеження для військовослужбовців або три
дня виправних робіт;

г)         вісім годин громадських робіт;

2)одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні військовос­лужбовців або арешту відповідають:

а)         два дні обмеження волі;

б)         три дні службового обмеження для військовослужбовців або три
дні виправних робіт;

3)одному дню обмеження волі відповідають:

а)         три дні службового обмеження для військовослужбовців;

б)         або три дні виправних робіт;

4)одному дню обмеження волі або арешту відповідають: вісім го­дин громадських робіт.

Відповідно до ч. 2 ст. 72 КК, при призначенні покарання за сукупніс­тю злочинів або за кількома вироками у вигляді виправних робіт або слу­жбових обмежень для військовослужбовців складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого скла­данню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.

Основні покарання (ч. 3 ст. 72 КК) у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при при­значенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно. У За­коні (ч. 4 ст. 71 КК) визначено також, що додаткові покарання різних ви­дів у всіх випадках виконуються самостійно. Попереднє ув 'язнення зара­ховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у ч. 1 ст. 72 КК. При при­значенні покарань, не зазначених в ч. 1 ст. 72, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засу­дженого від його відбування (ч. 5 ст. 72 КК).

Встановлені зазначені вище правила співвідношення видів пока­рань можуть застосовуватись і в інших випадках, передбачених Зага­льною частиною КК.