2.     Порушення недоторканності житла (ст. 162 КК).

Стаття складається з двох частин, які містять заборонювальні нор­ми. Родовим об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечу­ють конституційні права та свободи людини і громадянина. Безпосе­реднім об'єктом злочину є право людини на недоторканність житла та іншого володіння. Предметом злочину є житло (приміщення, яке при­значене для постійного або тимчасового проживання людини чи лю­дей) або інше володіння особи (будови біля житла, земельні ділянки, гаражі, погреби, транспортні засоби тощо). Потерпілим від цього зло­чину може бути тільки фізична особа — громадянин України, особа без громадянства або іноземець.

Об'єктивна сторона злочину (ч. 1 ст. 162 КК) передбачає такі форми: 1) незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи (будь-яке протиправне вторгнення у житло чи інше володіння сторонньої особи, здійснене всупереч її волі); 2) незаконне проведення в них огляду чи об­шуку (якщо вони вчинені особою, яка не має на це право, або вчинені уповноваженою службовою особою, але за відсутності судового рішення на такі дії); 3) незаконне виселення (виселення із займаного житлового приміщення за відсутності підстав або з порушенням порядку, встановле­них законом); 4) інші дії, що порушують недоторканність житла громадян (самовільне вселення до чужого житла, тимчасове використання житла без згоди його власника, незаконне проведення виїмки тощо).

Злочин є закінченим з моменту вчинення зазначених вище дій (фо­рмальний склад).

Суб'єкт злочину — загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 162 КК) є вчинення його: 1) службовою особою; 2) із застосуванням насильства чи з по­грозою його застосування.

3.         Задача:

Н. і С, які випадково познайомилися в кафе із П. (19 років), силою затягнули останню до підвалу та разом зґвалтували. Під час слідства було встановлено, що на момент вчинення злочину Н. виповнилося 18 років, а С. — 13 років. Кваліфікуйте дії Н. та С.

Відповідь:

Дії Н. потрібно кваліфікувати за ч. 1 ст. 152 КК як зґвалтування, а дії С. — не є кримінально караними, оскільки він не вважається суб'єктом злочину через недосягнення мінімального віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність (при цьому співучасть відсут­ня, адже вона можлива тільки тоді, коли обидва хлопці є суб'єктами злочину).