Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теоретичне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Загальна частина»

Дати визначення основних понять (злочин, малозначність діяння, покарання), які розглядаються в питанні білета

Розкрити основні ознаки певного поняття, визначити їх зміст (так основними ознаками злочину є суспільна небезпечність, протиправність. винність, діяння, вчинення діяння суб'єктом злочину, караність)

Висвітлити основні положення питання: визначити види, місце серед суміжних понять, відмінності та ін. (наприклад злочин відмежовується від

інших правопорушень за такими основними критеріями, як характер і ступінь суспільної небезпеки, суб'єкт юрисдикції, тяжкість і вид стягнень, що передбачаються за їх скоєння, суб'єкт правопорушення)

Визначити кримінально-правове значення певних кримінально-правових понять та інститутів та показати їх вплив на судово-слідчу практику. При цьому слід використовувати постанови Пленуму Верховного Суду України

Структурно-логічна схема (алгоритм) відповіді на теоретичне питання білета з курсу «Кримінальне право України. Особлива частина»

Слід визначити суспільну небезпеку розглядуваного злочину, його місце в системі Особливої частини; дати визначення злочину, що характеризується (вбивство)

Розкрити об'єкт злочину, а також предмет злочину і потерпілого від злочину, якщо вони є обов'язковими ознаками об'єкта злочину

Охарактеризувати об'єктивну сторону злочину та розкрити зміст ознак, що її характеризують, при цьому з'ясувавши конструкцію складу злочину і встановивши момент закінчення злочину

Визначити суб'єкт злочину (фізична особа, осудність, вік, наявність ознак спеціального суб'єкта)

При характеристиці складу злочину необхідно посилатися на постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання, наводити приклади кваліфікації злочинів зі слідчої та судової практики

Структурно-логічна схема (алгоритм) рішення задачі за білетом

Слід визначити формулу кваліфікації, тобто вказати сукупність буквених і цифрових позначень, що вказують на відповідні пункти, частини, статті: Загальної та Особливої частин КК. При цьому слід пам'ятати, що тільки відповідні частини статей 14, 15, 27 КК вказуються у формулі кваліфікації. Це допомагає встановити стадію вчинення злочину та вид співучасника. (Наприклад, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК - закінчений замах на крадіжку з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище або ч. 5 ст. 27, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК - пособництво в умисному вбивстві заручника або викраденої людини).

І

Необхідно сформулювати обвинувачення, тобто словесно описати всі основні й кваліфікуючі ознаки складу злочину, що його, на думку студента, вчинила особа, згідно з умовами задачі. Належить звернути увагу на те, що у формулі кваліфікації вказується тільки та частина, що найбільш обтяжує відповідальність, а у формулюванні обвинувачення треба вказати всі основні ознаки

як основного складу злочину, так і кваліфікуючі. (Наприклад, форма відповіді може бути така: особа вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК, тобто крадіжку в особливо великих розмірах і з проникненням у житло, приміщення чи інше сховище)

Слід аргументовано, з посиланням на нормативні акти або судову практику, пояснити правильність свого рішення. При цьому треба пам'ятати, що відповіді на задачі «так написано в підручнику

або в науково-практичному коментарі» не враховуються. Також потрібно уважно аналізувати положення постанов Пленуму Верховного Суду України, зважаючи на те, що вони мають лише рекомендаційний характер