3. Задача:

3., маючи право доступу до бази даних системи електронно-обчислю­вальних машин Києво-Печерського комерційного банку, 3 квітня 2011 р. вніс туди неправдиву інформацію та перерахував 175 000 дола­рів США на свій рахунок до Центрально-Європейського банку Угор­щини в м. Будапешт.

Кваліфікуйте дії 3.

Відповідь:

Відповідно до абз. 3 п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р. «Про судову практику у справах про злочини проти власності» шахрайство, вчинене шляхом незакон­них операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, має кваліфікуватися за ч. 3 ст. 190 КК і додаткової кваліфікації (напев­но за іншими статтями, зокрема, розташованими у розділі XVI «Зло­чини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електро­зв 'язку» Особливої частини КК. — авт.) не потребує. Однак, врахову­ючи суму завданих збитків, дії 3. слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 190 КК, як шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великому розмірі.

Разом з тим, у кримінально-правовій літературі переважає думка, що способи шахрайства («обман» і «зловживання довірою») можуть використовуватися лише при спілкуванні між людьми (Див.: Азаров Д. С. Злочини у сфері комп'ютерної інформації (кримінально-правове до­слідження): монографія / Азаров Д. С. — К, 2007. — С. 163, 164; Куз­нецов В. В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: монографія / Кузнецов В. В. — К, 2005. — С. 109-112; Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана: Учеб. пособ. / Па­нов Н. И. — X., 1980. — С. 32; та ін.). За такого підходу дії 3. слід ква­ліфікувати за ч. 3 ст. 362 і ч. 5 ст. 185 КК як несанкціоновані дії з ін­формацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що завдало значної шкоди, а також як крадіжка, вчине­на в особливо великих розмірах.