2. Проблеми співвідношення: незаконне використання спеціа­льних технічних засобів негласного отримання інформації та ви­користання спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації.

Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів не­гласного отримання інформації, а також незаконне їх використання є злочином, оскільки закон передбачив за це відповідальність у ст. 359 КК. Тоді як використання спеціальних засобів, призначених для неглас­ного зняття інформації, — це дії, вчинені відповідними оперативними підрозділами на підставах і за умов, визначених законом, тобто засто­сування таких засобів, залежно від конкретного виду, за прямим при­значенням (вказані дії реалізуються на виконання завдань оперативно-розшукової діяльності). У будь-якому іншому випадку використання спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, є незаконним.

Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації — це технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, препара­ти та інші вироби, спеціально створені, розроблені, модернізовані, за­програмовані або пристосовані для виконання завдань з негласного отримання інформації під час здійснення оперативно-розшукової дія­льності (приміром, спрямований мікрофон, радіозакладний засіб, спе­ціалізовані пристрої зняття інформації з оптичних, кабельних і прово-дних ліній зв'язку тощо). Спірні питання щодо належності предмета до спеціальних технічних засобів вирішуються експертним шляхом.

Вироблені кустарним способом технічні засоби негласного отри­мання інформації, а також такі звичайні технічні засоби, як відеокаме-ри, фотоапарати, диктофони, телефони тощо, не є спеціальними, тому будь-яке їх використання з метою негласного отримання інформації не може бути кваліфіковане за ст. 359 КК. За певних обставин такі дії можуть кваліфікуватися за статтями 111, 114, 182, 231, 330 КК. Неза­конна діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням і реалізаці­єю спеціальних технічних засобів, за відповідних підстав кваліфіку­ється за ч. 1 ст. 202 КК.

Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, поєднане з порушенням таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що переда­ються засобами зв'язку або через комп'ютер, кваліфікується за ч. 2 ст. 163 КК, а за наявності кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих обставин, передбачених ч. 2 або ч. 3 ст. 359 КК, — за сукупністю зло­чинів, передбачених ч. 2 ст. 163 і ч. 2 чи ч. 3 ст. 359 КК.