3. Задача:

Л. працював в одному з автогосподарств водієм. Якось увечері, ко­ли вже ніхто не працював, він самовільно взяв закріплений за ним ван­тажний автомобіль та поїхав на ньому до лікарні, де лікувалась його дружина.

Кваліфікуйте дії Л.

Відповідь:

Дії Л. не є кримінально караними та не утворюють склад незакон­ного заволодіння транспортним засобом (п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України № 14 від 23 грудня 2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі зло­чини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а та­кож про адміністративні правопорушення на транспорті»).