3. Задача:

Проведеною ревізією у продмазі було виявлено недостачу товарів на велику суму. Причиною цього було недбале ставлення завідувача магазину М. до зберігання й обліку товарів та мішкотари: тару здавали на склад сільського споживчого товариства несвоєчасно; не завжди оформляли належним чином відпуск товарів; в документах неправиль­но проставлялась їх ціна й кількість. Загальні збитки складають суму, яка у 300 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Кваліфікуйте дії М.

Відповідь:

Дії М. потрібно кваліфікувати за ч. 2 ст. 367 КК як службова не­дбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Згідно п. 4 примітки до ст. 364 КК тяжкі наслідки, якщо вони полягають у заподіянні матеріа­льних збитків, вважаються такі, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.