Кузнецов В.В. - Кримінальне право України- питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів

Просмотров: 45218Похожие книги

Кузнецов В.В. - Кримінальне право України- питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів

Дахно І.І. - Право інтелектуальної власності

Іванова Т.В. - Діловодство в органах державного управління та місцевого само¬врядування

ВВедення до спеціальності - Примак І.Д.

Базилюк А.В. - Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та перевезень