Список літератури:

Бутаков Д. Д. Реформирование бюджетных систем: опыт восточной Европы // Финансы. — 2000. — № 9. — С. 53—56.

Грабовський М. Реформи системи оподаткування в країнах Вишеградської групи та значення цих реформ для


ситуації в Україні // Гданський інститут ринкової економіки (Польща): Аналітична записка № 4, 2004. — 7 с.

Губені Ю.Е. Аграрна реформа у Чеській Республіці: від «оксамитової» революції до європейської інтеграції. Приклад, гідний наслідування. — Львів, Українські технології, 2002. — 368 с.

Информационен бюлетин София: Българска народна банка, 1999, № 5.

Лортикян Э. Л. История экономических реформ: Мировой опыт второй половины XIX—XX вв. — Харьков: Консум, 1999. — 288 с.

Матыцин С. Экономическая политика переходного периода в Польше // Вопросы экономики. — 1992. — № 3. — С. 15—19.

Минасян Г., Ненова М., Ионов В. Паричният съвет в България. — София: ГорексПрес. — 1998. — С. 26.

Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалісти-чних країнах: від теорії до реалій. Изд-во «АртЕк», 2002. —

278 с.

Цхведиани В. Лев в кармане. — Бизнес. — 2001. — № 43. — С. 18.

Черноморский Г. Налоги в Польше // Вестник налоговой службы Украины. — 2001. — № 6. — С. 60—64.

За даними сайта www.ucpb.info/rus/library/landowner/ 12.shtml з технічного документу Всесвітнього банку № 475R серія «Екологічно й соціально сталий розвиток регіону Європи й Середньої Азії».

Wybrane problemy integracji Polski z Unia Europejska / Pod redakcja Jana Jablonskiego. — Politechnika Poznanskiej, maj 2003. — 265 s.

http://www.business.ua

http://biznes.onet.pl/

http://podatki.onet.pl/

http://www.standardandpoors.ru