10.3. Державний бюджет Швеції, склад і структура його доходів та видатків. Податковий контроль

Як і в інших зарубіжних країнах у Швеції доходи бюджету формуються за рахунок податків. Нині за рахунок ПДВ та податків на споживання забезпечується до 2/3 усіх податкових доходів бюджету, ще приблизно 20 % дають прямі податки, а інше припадає на внески з соціального страхування.

До початку 1990-х рр. Швеція вважалася світовим лідером як за часткою ВВП, що перерозподіляється через систему державних фінансів, так і за розмірами податкових ставок. У країні навіть був прийнятий спеціальний закон, який забороняє вилучати у вигляді прямих податків більш ніж 100 % річного доходу платників податків (за певних обставин сума всіх прибуткових податків та податку на майно могла перевищувати цю величину). Наслідком такого твердого податкового тягаря стало падіння темпів економічного зростання, зниження конкурентоспроможності шведських товарів на світовому ринку, скорочення інвестицій і переведення ряду виробництв за межі країни. Тому влада була змушена вжити серйозних заходів зі зниження податкових ставок: у першу чергу ПДВ (раніше його ставка була найвищою у світі, тепер 25 %, що також вище середньоєвропейського рівня), і потім — податку на прибуток компаній (його ставка 28 % — одна з найнижчих у Європі. Податки на особисті доходи громадян і внески по соціальному страхуванню зберігаються на досить високому рівні, але їх тягар менш відчутний через надзвичайно розвинуту систему соціальної допомоги та пенсійного забезпечення.

Для залучення нових інвестицій у Швеції розроблена велика програма пільг і стимулів. Підприємства можуть знижувати свої реальні податкові ставки, використовуючи можливості формування вільних від податків резервів, застосовуючи пільгові ставки амортизаційних відрахувань і т. д. Додаткові пільги діють для експортних виробництв. Крім того, у північних районах Швеції передбачена особлива система заохочень інвестицій: податкові знижки, пільгові кредити, прямі субсидії та істотне зниження внесків із соцстраху.

На рівні центрального уряду стягуються прибуткові податки з підприємств і громадян, ПДВ, а також акцизи. Місцеві органи влади одержують прибуткові податки з громадян та інші дрібніші податки.


У Швеції понад 50 % державних витрат становлять трансферні платежі, тобто переведення доходів у приватний сектор (домашнім господарствам і підприємствам), у т. ч. пенсії, житлові субсидії, допомоги на дітей, сільськогосподарські і промислові субсидії. Структура державних витрат у Швеції подана в табл. 10.1.

Питаннями формування бюджету і розробки податкових законів займається Міністерство фінансів. Збір податків та контроль за дотриманням податкового здійснює Національне податкове управління (НПУ) та податкові органи земель.

Єдина податкова служба Швеції, створена в 1971 р., крім фіскальних функцій, веде повний облік не тільки платників податків, а й всього населення країни. Рівень комп'ютеризації та методи контролю за доходами дозволяють складати декларації про доходи більшості населення безпосередньо в податковій службі і розсилати їх громадянам. Останнім залишається тільки поставити свій підпис, і лише у випадку незгоди прийти в податковий орган. Відомості про доходи фізичних осіб не є податковою таємницею. Податкова служба постійно і на високому рівні проводить широку роз'яснювальну та консультаційну роботу з платниками податків.

НПУ розробляє загальні вказівки з виконання та інтерпретації податкових законів. Діючий у рамках цього управління юридичний комітет може видавати, в основному на запити платників податків, попередні висновки з податкового регулювання в тих чи інших конкретних ситуаціях. Платник податків може прийняти цей висновок, і тоді він вважається обов'язковим для нього (і для відповідного податкового органу). У випадку незгоди платник податків може опротестувати висновок у Вищому адміністративному суді, рішення якого вважається остаточним.

У безпосередньому віданні Національного податкового управління перебувають акцизи та податки, які стягуються з джерела доходів, переведених за кордон. Податковим органам земель залишаються прибуткові податки, внески з соціального страхування та ПДВ. Національні та місцеві прибуткові податки стягуються за однією і тією ж податковою декларацією і за єдиними правилами, хоча перераховуються потім у різні бюджети, ПДВ з імпорту — Управлінням мит і митних зборів.