9.4. Державний податковий контроль у Франції

Робота податкових органів Франції традиційно відрізняється високим ступенем організації. У складі Міністерства економіки, фінансів та бюджету функціонує Головне податкове управління (ГПУ), яке нараховує по країні 830 податкових і 16 інформаційних центрів. Усього через Головне податкове управління збирається близько 50 % сукупного доходу центрального та місцевого бюджетів, а з обліком його контрольних функцій ГПУ забезпечує приблизно 80 % усіх дохідних надходжень бюджету. Загальне керівництво ГПУ здійснює генеральний директор, який має радників і одного заступника.

У загальній структурі ГПУ провідне місце за обсягом і важливістю виконаної роботи належить низовій ланці — податковим управлінням департаментів, організаційну структуру яких можна спрощено представити так: служби розрахунку оподатковуваної бази, служби стягування податку, головна податкова інспекція.

Служби розрахунку оподатковуваної бази складаються з податкових центрів, центрів із земельних податків і секторів з іпотечних операцій. До завдань податкових центрів входять: обчислення бази для стягування прямих податків (за винятком земельних), податку з обороту та різних реєстраційних зборів; підбір документів по кожному платнику податків; контакти із суб'єктами оподатковування. Центри із земельних податків забезпечують виконання кадастру, його актуалізацію, оцінку і переоцінку нерухомого майна, управління державним майном та контроль над операціями з нерухомістю громадських організацій. Сектори з іпотечних операцій в основному відповідальні за своєчасне і правильне надання правових та нормативних актів.

Служби стягування податків покликані узагальнити одержувану звітність за всіма видами наявних податкових надходжень, ведучи окремі реєстри надходжень з кожного виду податку і сприяючи головним збирачам (начальникам інспекцій) у здійсненні їх функцій.

На початок 1990-х рр. у ГПУ працювало 45 % усіх зайнятих у міністерстві і його підрозділах (близько 83 тис. чоловік). На його потреби відпускалося 29 % усього бюджету міністерства. Витрати на навчання і перепідготовку становили близько 7 % загального обсягу коштів фонду заробітної плати. Основне число зайнятих у податкових службах та підрозділах як центрального, так і місцевого апарату становлять податкові інспектори та контролери. Як правило, податкові інспектори входять у службу розрахунку оподатковуваної бази для стягування податку і у податкову інспекцію податкових керувань, а контролери — у службу контролю і податкові центри.

У структурі ГПУ існує також Управління податкових розслідувань. У його складі діють спеціальні служби: міжрегіональний відділ з податкових експертиз і міжрегіональний сектор податкових ревізій.

Податковий контроль здійснюється шляхом камеральних перевірок податкових декларацій і документальних перевірок. Система стягування за ухиляння від сплати податків досить жорстка, застосовується також кримінальна відповідальність. У випадку ненавмисного зниження податку сплачується штраф у розмірі 0,75 % на місяць від суми платежу, у випадку навмисного приховання розміру доходів штраф сплачується в подвійному розмірі.

У більшості країн є тільки одна можливість опротестувати виставлену для платежу з податку суму — звернутися в суд. Французьке податкове законодавство передбачає додаткову можливість — так звану попередню рекламацію податковим службам, яку платник податків може представити до початку терміну платежу податку у вищу інстанцію податкової інспекції, що виставила, на його думку, неправильну (необгрунтовану) суму платежу. Можна відзначити дві очевидних переваги, які дає цей варіант розв'язання конфліктних ситуацій: по-перше, у випадку необ'єктивності податкових служб можна оперативно вирішити суперечку, не звертаючись до судової влади; по-друге, при наявності об'єктивних основ для опротестування рішення податкової інспекції можна більш грамотно почати розгляд у суді. Саме цим фактором пояснюється мале число касаційних скарг і рекламацій у судові органи Франції. У той же час число скарг і рекламацій у податкові органи становлять щорічно приблизно 4 млн, з яких 20 % вирішуються на користь платника податків.