Розділ 1 ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ

♦          Поняття та підходи до визначення фінансової системи.

Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.

Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи.

Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці.