Розділ 8 ФІНАНСОВА СИСТЕМА НІМЕЧЧИНИ

♦          Місце ФРН у світовій економіці й особливості національної економічної моделі.

Бюджетний устрій та бюджетна система Німеччини.

Міжбюджетні відносини та фінансове вирівнювання у ФРН.

Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи Німеччини.

Політика ФРН в Європейському Союзі