7.2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат

Державний бюджет Великої Британії містить дві частини: Консолідований фонд, за яким проходять поточні доходи і витрати, та Національний фонд позик, за яким відбиваються витрати на капітальні вкладення.

Основна частина бюджету — Консолідований фонд. Перевищення доходів над витратами Консолідованого фонду зараховується в дохідну частину Національного фонду позик. Якщо ж у Консолідованому фонді присутній дефіцит, то він покривається позичкою з Національного фонду позик, і на цю суму уряд збільшує свій борг.

Основними доходами Консолідованого фонду є податки (табл. 7.1).


Таблиця 7.1

Серед прямих податків основне місце займає прибутковий податок з фізичних осіб який стягується за трьома ставками 10 % — після 2,5 тис. ф. ст., 22 % — від 2,5 до 23,7 тис., 40 % — після 23,7 тис. ф. ст. доходу в розрахунку на рік. Дозволяється відраховувати з доходу певні види збитків і необхідні для діяльності витрати; надаються знижки окремим категоріям платників податків. Нерезиденти обкладаються податком з доходів, отриманих у Великій Британії, для них діють спеціальні знижки.

Податок на прибуток корпорацій (юридичних осіб): обкладаються корпорації за податковою декларацією на центральному та місцевому рівнях.

Ставка податку для дрібних компаній (прибуток менше 250 тис. ф. ст.) становить 19 %, для великих компаній — 30 %. Звільняються від податку компанії, чий прибуток менший 10 тис. ф. ст. Стягується з усього прибутку компаній-резидентів (крім дивідендів та інших доходів, отриманих від інших компаній-резидентів). Дозволяється відраховувати витрати, пов'язані з бізнесом і прискореною амортизацією деяких видів капіталовкладень. Особливий податковий режим застосовується відносно інвестиційних, страхових, будівельних, промислових і ощадних компаній, капіталовкладень. З нерезидентів податок стягується з прибутку, отриманого від операцій у Великій Британії.

Податок на приріст капіталу: ставка з фізичних осіб еквівалентна найвищій ставці з прибуткового податку — 40 %, а з юридичних осіб — основній ставці податку на корпорації — 30 %. Стягується з фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, що займаються комерційною діяльністю і мають представництво у Великій Британії, при продажі, обміні чи безоплатній передачі капіталомістких активів. Фізичні особи-нерезиденти сплачують податок з власності, що переводиться у Велику Британію. Компанії можуть виключити з оподатковування збитки протягом року чи звітного періоду.

Податок на майно: стягується з власників чи орендарів нерухомого майна, включаючи землю; ставка податку різна по графствах і містах.

Підприємницькі податки: стягуються з орендарів земельних ділянок і будівель, які належать нерезидентам і використовуються у підприємницьких цілях. Ставки податків щорічно міняються в залежності від потреб місцевого бюджету.

Податок на реєстрацію автомобілів. Ставка податку при реєстрації легкового автомобіля становить 130 ф. ст. на рік.

Серед непрямих податків найбільш розповсюджений універсальний акциз, що діє в багатьох країнах у вигляді податку на додану вартість (ПДВ). Стандартна ставка на сьогодні — 17,5 %. Стягується з підприємців, які мають оборот понад 54 тис. ф. ст. у рік. Нульова ставка встановлена на продовольчі товари, друковані видання, ліки, дитячий одяг і взуття, енерго-і водопостачання для побутових потреб, а також на деякі операції з золотом, цінними паперами, комунальні платежі, будівництво і реконструкцію житла, пасажирський транспорт, страхові і деякі інші послуги. ПДВ у розмірі 5 % стягується з оплати палива та електроенергії для житлових приміщень і застосування енергозберігаючих матеріалів при реалізації певних урядових програм.

Акцизи стягуються з нафтопродуктів, тютюнових виробів, міцних спиртних напоїв, вина, пива, сидру, а також з грального бізнесу. Ставки залежать від видів підакцизних товарів.

Гербовий збір стягується при оформленні правових і комерційних документів; ставки податку залежать від характеру документа: наприклад, при продажу акцій та інших цінних паперів — 0,5—1,5 % від продажної ціни, при оренді землі та іншої нерухомості — 1—4 % від щорічної вартості оренди в залежності від її терміну.

Внески у Фонд соціального страхування платять роботодавці і працівники, якщо загальний заробіток працівника на тиждень становить 89 ф. ст. і вище (мінімальна заробітна плата у Великій Британії на сьогодні становить для працівників віком від 18 до 21 років 3,20 ф. ст. за годину, а для працівників, старших 21 року — 3,60 ф. ст. за годину). Внесок працівника при заробітку від 89 до 585 ф. ст. на тиждень становить 11 %. Роботодавець сплачує 12,8 % з суми виплати працівнику в 89 ф. ст. на тиждень і вище.

Видатки Консолідованого фонду включають дві групи:

видатки щорічно затверджувані Парламентом;

видатки з Консолідованого фонду для постійного обслуговування, не розглянуті в Парламенті.

У затверджувані входять основні витрати: військові асигнування, що підрозділяються на прямі і непрямі військові витрати; цивільні статті, у яких відбиваються витрати на промисловість, сільське господарство та інші галузі, утримання апарату управління, соціальні витрати, субсидії місцевим органам влади і країнам, що розвиваються (див. табл. 7.1).

До видатків з втручання в економіку належать і витрати на науково-дослідні      і     дослідно-конструкторські розробки

(НДДКР) — 0,6 %.

У видатках на соціальні цілі 15 % припадає на пенсії, 11 % — на допомогу особам з низькими доходами та по безробіттю, 13 % — на медичне обслуговування, 4 % — на всі інші витрати.

Видатки на утримання державного апарату управління включають: витрати на утримання органів законодавчої і виконавчої влади, суду, прокуратури, поліції, різних міністерств і відомств.

Видатки для постійного обслуговування включають:

відсотки по державному боргу (ці кошти передаються в Національний фонд позик і виплачуються з нього);

витрати по цивільному листу (утримання Королеви та її найближчих родичів; у 2000 р. вони становили 9 млн 385 тис. ф. ст.).

Друга частина бюджету Великої Британії — Національний фонд позик, за яким відбиваються витрати на капітальні вкладення.

Дохідна частина Національного фонду позик створюється за рахунок відсотків, які надходять від державних корпорацій та місцевих органів влади за надані Казначейством довгострокові кредити, прибутки емісійного департаменту Банку Англії, коштів, наданих з Консолідованого фонду для постійного обслуговування.

Видатки Національного фонду позик включають відсотки по державному боргу та керуванню ним, довгострокові кредити на капітальні вкладення державним корпораціям і місцевим органам влади.