7.1. Бюджетний устрій та бюджетна система Великої Британії

Повна офіційна назва країни — Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. До складу Об'єднаного Королівства входять Англія, Шотландія та Уельс, розташовані на острові Велика Британія, а також провінція Північна Ірландія, що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія. Крім того, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічні зв'язки із самоврядними територіями — такими як острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, що лежать біля північно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш.

Велика Британія є унітарною державою. Глава держави — монарх (королева або король). Згідно конституційних норм вона також є главою виконавчої і судової влади, а також невід'ємною частиною законодавчої влади. Вища законодавча і верховна влада в Об'єднаному Королівстві представлена Вестмінстерським Парламентом, що складається з трьох частин: глави держави — монарха (Королева), Палати лордів (Верхня Палата) і Палати громад (Нижня Палата). Вони засідають окремо і складаються за вкрай різними принципами. Взаємини між обидвома палатами керуються, здебільшого, умовними правилами, проте, частково ці правила визначено парламентськими актами. Обидві палати і монарх беруть участь у законодавчому процесі. До складу Парламенту Сполученого Королівства входять представники Англії, Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу.

Однією з найважливіших функцій Королеви є призначення Прем'єр-міністра і Першого міністра, що є главою виконавчої влади Шотландії. Лідер політичної партії, яка набрала більшість місць у парламенті, стає прем'єр-міністром і формує уряд, який керуватиме країною. Також Королева затверджує призначення інших міністрів. Усі витрати, які несе Королева у зв'язку з виконанням нею державних обов'язків, фінансуються за рахунок коштів, які виділяються Парламентом на утримання королівських палаців та її переїзди.

У 1991 р. такі витрати були затверджені в сумі 7,9 млн ф. ст. на десятирічний термін. Близько 70 % цих коштів йдуть на оплату праці тих, хто працює на Королеву. З 1993 р. Королева добровільно сплачує прибутковий податок зі своїх особистих доходів.

У Великій Британії три основні партії, які увійшли до складу Парламенту у 1983 р. Історію походження Консервативної партії можна прослідкувати до фракції «Торі», яка виникла наприкінці 17 сторіччя. Лідером консерваторів є Майкл Говард. Лейбористську партію було сформовано у 1900 р. як парламентську групу тиску соціалістів і профспілок. Тоні Блер, теперішній прем'єр-міністр, є лідером лейбористської партії. Ліберал-демократична партія як офіційна політична партія існує вже майже 150 років від часу формування ліберальної партії у 1859 р. Лідером лібе-рал-демократів є Чарльз Кеннеді.

Основним завданням Вестмінстерського Парламенту, а точніше Палати громад, в галузі державних фінансів є затвердження ставок податків та зборів, видаткових статей і сум за кожною з них. Палата також стежить за тим, щоб виділені суми витрачалися тільки на передбачені Парламентом цілі.

У травні 1999 р. з установою Шотландського парламенту Шотландії були передані певні повноваження, що стали сферою дії Шотландського парламенту й органів виконавчої влади, наприклад, надання соціальної допомоги, охорона здоров'я, місцеве самоврядування, освіта, забезпечення житлом, спорт, мистецтво, сільське та лісове господарства, рибальство, питання залучення зовнішніх коштів і внутрішніх інвестицій для економічного розвитку Шотландії та ін. Також парламент має право змінювати ставки оподатковування на території Шотландії.

У 1998 р. Вестмінстерський Парламент прийняв закон про управління Уельсом, який передбачає встановлення для Уельсу Національної Асамблеї. Вона не володіє, на відміну від Парламенту Шотландії, повним правом законодавства, а може лише вносити деякі виправлення в закони, прийняті Вестмінстерським Парламентом. Асамблея має право розробляти і реалізовувати політику в ряді галузей, таких як сільське господарство, культура, економічний розвиток, освіта, охорона здоров'я, туризм та ін.

Асамблея Північної Ірландії наділена правом законотворчості в таких галузях: зайнятість, підготовка кадрів, освіта, охорона здоров'я, навколишнє середовище, культура, мистецтво, сільське господарство, торгівля, розвиток сільських регіонів, внутрішні і зовнішні інвестиції. Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що хоча закони, прийняті Вестмінстерським Парламентом у більшості випадків обов'язкові для виконання на всій території Великої Британії, однак частина законодавчих повноважень в окремих галузях і сферах передана певним територіям. Тому цілком законодавчі функції Вестмінстерського Парламенту поширюються лише на територію Англії.

За розподіл функцій між суб'єктами виконавчої влади у Великої Британії (департаменти), а також за призначення і зміщення міністрів відповідає Прем'єр-міністр, який за традицією є також Першим лордом Казначейства. За обсягом повноважень становище Прем'єр-міністра унікальне, тому що він має підтримку більшості депутатів Палати громад і за діючим на сьогодні правилом сам засідає в цій Палаті.

Прем'єр-міністр призначає 100 міністрів (Державні секретарі, Державні міністри і Молодші міністри). Міністри, які очолюють департаменти (міністерства), є Державними секретарями. Разом з тим вони можуть носити спеціальні титули: наприклад, Казначейство очолює Канцлер казначейства. Державним секретарям підлеглі Державні міністри, що очолюють окремі напрямки діяльності департаментів, і Молодші міністри (або просто секретарі), які поєднують роботу в департаментах з роботою в Парламенті з розробки законопроектів. 20 Державних секретарів входять у Кабінет міністрів, що координує роботу департаментів, приймає найважливіші рішення з питань політики та економіки.

У структурі виконавчої влади Великої Британії є територіальні міністерства, які відповідають за політику відповідно до делегування повноважень Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Бюджетна система включає державний бюджет, державні позабюджетні фонди (83 % всіх акумульованих державною фінансовою системою ресурсів), фінанси місцевих органів влади (бюджети та позабюджетні фонди — 11 % усіх фондів державної фінансової системи), фінанси суб'єктів господарювання.