Розділ 4 ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Економічна природа податків. Принципи оподатковування.

Поняття й основні риси сучасних податкових систем.

Еволюція структури податкових систем.

Елементи податковоїсистеми. Класифікація податкових систем.

Напрямки податкової політики, податковий тиск, податкова конкурентоспроможність.

Подвійне оподатковування та механізми його усунення.

Офшорні зони та офшорний бізнес.