Розділ 3 МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ І МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

^ ^* ♦ Правові та організаційні засади місцевого самоврядування.

Документи міжнародного значення про місцеве самоврядування.

Економічна природа місцевих бюджетів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави.

Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів.

Місцевий фінансовий контроль та фінансове планування.

Організація та інструменти міжбюджетних відносин.

Вертикальні та горизонтальні фіскальні дисбалан-си. Об'єктивна необхідність фінансового вирівнювання.