ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

 

Основні джерела інформації для фінансового аналізу.

Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу.

Структура звіту про фінансові результати.

Структура звіту про рух грошових коштів.

Звіт про власний капітал.