АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Економічна сутність та класифікація капіталу.

Аналіз фінансової незалежності підприємства.

Визначення нормативних значень коефіцієнтів фінансо­вої автономії, фінансової залежності і фінансового ризику.

Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінан­сування.