РОЗДІЛ 13 КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття комплексного оцінювання фінансового ста­ну підприємства.

Побудова узагальненої оцінки фінансового стану під­приємства.

Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансо­вого стану підприємств.