РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ГРОШОВИХ             І ПОТОКІВ

Економічна суть грошових потоків підприємства.

Аналіз структури і динаміки грошових потоків.

Аналіз ефективності формування грошових потоків.