РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Склад джерел формування капіталу підприємства.

Аналіз структури і динаміки джерел капіталу підприєм­ства.

Аналіз стану і ефективності формування джерел капі­талу підприємства.