РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ             І АКТИВІВ

Економічна сутність оборотних активів підприємства.

Аналіз розміщення фінансових ресурсів в оборотних активах.

Аналіз ефективності використання запасів.