РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Сутність інформації та ознаки її корисності для фінан­сового аналізу.

Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі прийняття управлінських рішень.

Система інформації фінансового плану підприємства.

Система інформації рахунків бухгалтерського обліку.

Інформаційні ресурси фінансової звітності.

Інформаційні ресурси статистичної звітності.

Інформаційні ресурси податкової звітності.