ТЕМА 11. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Світова практика запобігання легалізації дохо­дів, одержаних злочинним шляхом.

Україна в міжнародному правовому полі щодо протидії сумнівним фінансовим операціям.

Порівняльний аналіз міжнародного та українсь­кого законодавства з питань боротьби з відми­ванням грошей.

Суб'єкти та порядок здійснення первинного та державного фінансового моніторингу в Україні.

Критерії сумнівних операцій, що підлягають фі­нансовому моніторингу.