ТЕМА 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Сутність фінансового ринку та його структурні елементи.

Характеристика суб'єктів фінансового ринку.

Об'єкти фінансового ринку.