ТЕМА 9. ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Сутність і структура валютного ринку.

Валютні операції.

Валютне регулювання та курсова політика цен­трального банку. Особливості валютного регулю­вання і курсової політики Національного банку України.

Валютний ринок — це сукупність економічних та організацій­них форм, що пов'язані з купівлею або продажем валют різних країн. До валютного ринку як системи входить підсистема валю­тного механізму і валютних відносин. Під першою маються на увазі правові норми й інститути, що репрезентують ці норми на національному та міжнародному рівнях. До другої входять що­денні зв'язки, в які вступають фізичні та юридичні особи з метою