ТЕМА 7. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Сутність та критерії класифікації похідних фі­нансових активів.

Опціон та його специфікація.

Ф'ючерс та загальні характеристики ф'ючерс-них контрактів.

Депозитарна розписка.

Варант та інші похідні цінні папери.