ТЕМА 6. РИНОК ОБЛІГАЦІЙ ТА РИНОК ПАЙОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СКЛАДОВІ РИНКУ КАПІТАЛІВ

Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій.

Характеристика видів і типів облігацій та їх роль в економіці.

Вексель. Проблеми вексельного обігу в Україні.

Банківські цінні папери.

Акція — цінний папір, що випускається акціонерним товарис­твом (емітентом), свідчить про пайову участь у статутному фонді даного товариства і підтверджує право участі в управлінні ним.