ТЕМА 4. РИЗИК І ЦІНА КАПИТАЛУ

Поняття й класифікація фінансових ризиків.

Методи оцінювання ризику на фінансовому ринку.

Методи управління фінансовими ризиками.