ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

Сутність фінансового посередництва. Функції фінансових посередників.

Характеристика контрактних фінансових інсти­тутів, що діють на фінансовому ринку.

Інфраструктура фінансового ринку.