ТЕМА 3 ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ5

План

Етнічна специфіка України.

Основні етнічні групи.

Міжетнічні взаємини в Україні.