TEMA 10 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ КІНЦЯ ХІХ СТ.

 

Теорія політики Макса Вебера.

Теорія демократії Жареля-Алексіса-Кре-реля де Токвіля.

Теорія еліт і політичного (правлячого) класу Вільфредо Парето та Моска Гаетано. 4 Політичний раціовіталізм Хосе Ортеги і Гасето.

 

Особливості соціально-політичної думки Західної Європи — відокремлення її від філософії, соціології, політекономії, історії, юриспруденції; формування політо­логічних концепцій і теорій, теорії політики і політичного світу.

Услід за К. Марксом плеяда талановитих учених світового масштабу (М. Вебер, А. Токвіль, В. Парето, Г. Моска, Е. Дюркгейм та ін.) обґрунтувала оригінальні тео­рії політичного розвитку, визначила вузлові проблеми подальших наукових дослі­джень політичного життя суспільства.