АНОТАЦІЯ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Ф.М. Кирилюк

 

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ НОВОЇ ДОБИ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 67.1я73 К 43

УДК 340.12(075.8)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1222 від 19.07.2007 р.)

 

Рецензенти:

Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор; Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор; Антоненко В.Г. - доктор філософських наук, професор.

 

Кирилюк Ф.М.

К 43 Історія зарубіжних політичних вчень. Нової доби: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008 — 414 с.

 

ISBN 978-966-364-568-1

У посібнику викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвиток політичного знання в єдності його світоглядних засад, тео­ретичного змісту і програмних вимог. Особливу увагу приділено характеристиці філософського змісту основних напрямів політичної ідеології, формуванню і розвитку методології та гуманістичних засад політології. Розкрито особливості, основні положення політичних учень найвидатніших мислителів того часу. Для студентів вищих навчальних закладів.

 

ISBN 978-966-364-568-1


© Кирилюк Ф.М., 2008.

© Центр учбової літератури, 2008.