Тема 7. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 План вивчення теми

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Спрощена форма бухгалтерського обліку

Автоматизована    форма    бухгалтерського    обліку   з використанням

програмного забезпечення

Форма бухгалтерського обліку - це сукупність облікових реєстрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для узагальнення інформації щодо господарської діяльності з дотриманням єдиних принципів.

7.1. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Журнально-ордерна форма - це форма обліку з використанням журналів-ордерів, побудованих за кредитною ознакою окремих синтетичних рахунків, пов'язаних із різними кореспондуючими рахунками

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ

\           \ Побудова журналів-ордерів за кредитною ознакою

\           \ Застосування накопичувальних журналів і допоміжних відомостей \—\

\           \ Поєднання в одному регістрі хронологічного і систематичного записів \—\

Поєднання в одному журналі-ордері кількох економічно взаємопов'язаних синтетичних рахунків

Забезпечення, завдяки будові окремих журналів-ордерів за окремими

рахунками, поєднання синтетичного і аналітичного обліку

Максимальне використання шахових відомостей і лінійно-позиційного способу

порядок узагальненім Ш ФОТМАЦП за журнально-

7.2. Спрощена форма бухгалтерського обліку

Спрощена форма обліку - це форма, яку використовують переважно малі підприємства з простим процесом функціонування та невеликим обсягом господарських операцій

порядок узагальнення ршоормації за спрощеною

 

 

Первинні документи

 

 

 

Відомості

            *

Шахова відомість

 

 

 

 

 

Звітність

 

Оборотна відомість


7.3. Автоматизована форма бухгалтерського обліку

Автоматизована форма бухгалтерського обліку - це форма обліку з використанням програмного забезпечення

СКЛАДОВІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ФОРМИ

технічне забезпечення програмне забезпечення методологічне забезпечення інформаційне забезпечення

Сутність поняття "Форми бухгалтерського обліку".

Розкрийте основні принципи журнально-ордерної форми обліку.

Порядок формування інформації за журнально-ордерною формою обліку.

Сутність спрощеної форми бухгалтерського обліку.

Порядок формування інформації за спрощеною формою обліку.

Сутність автоматизованої форми бухгалтерського обліку.

Які інші форми бухгалтерського обліку Ви знаєте?