Тема 5. ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

План вивчення теми

Бухгалтерські документи та їх класифікація

Сутність та види інвентаризації

5.1. Бухгалтерські документи та їх класифікація

Бухгалтерський документ - це письмовий доказ про здійснення господарської операції

КЛАСИФІКАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

 

 

 

Розпорядчі

Виконавчі

Комбіновані

 

За призначенням

 

 

 

 

 

 

 

За місцем

 

Внутрішні

 

складання

 

Зовнішні

 

 

 

 

 

За порядком

 

Разові

            ►

відображення операцій

 

Накопичувальні Зведені

 

            р

 

 

 

            »

За змістом операцій

 

Операції з

грошовими коштами Операції з запасами Операції з власним капіталом Інші

 

            ►

5.2. Сутність та види інвентаризації


Інвентаризація - спосіб перевірки в натуральному вираженні матеріальних цінностей, грошових коштів та стану розрахунків

 

1

 

 

 

За способом

 

г~

За часом

проведення

 

проведення

-           суцільні

-           вибіркові

 

- місячні

-ЕрГ


види РЕіЗНВЕЬНТАРИ3ащВЕДЕН0Ї

Охарактеризуйте бухгалтерський документ та його призначення.

За якими ознаками класифікуються бухгалтерські документи?

Як Ви вважаєте, чи потрібно зберігати бухгалтерські документи? Чому?

Сутність інвентаризації та цілі її проведення.

Класифікація видів інвентаризації.

Який результат може бути отриманий при проведенні інвентаризації?

Які причини можуть призвести до розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних цінностей та даними бухгалтерського обліку?

Назвіть випадки, коли згідно з чинними нормативними документами обов'язково проводиться інвентаризація.