Тема 4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС

План вивчення теми

Поняття про рахунки та їх будову

Групування рахунків за об'єктами обліку

Подвійний запис і його суть

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку

Оборотні відомості та їх види

4.1. Поняття про рахунки та їх будову

Бухгалтерський рахунок - це спосіб реєстрації і групування однорідних господарських операцій, за допомогою якого систематизуються об'єкти обліку

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Майново -матеріальні або предметні рахунки

Особові - рахунки юридичних відносин, право-вих зобов'язань


Активні рахунки - це рахунки, призначені для руху господарських

засобів


Пасивні рахунки - це рахунки, призначені для руху джерел господарських засобів

Активно-пасивні рахунки - це рахунки, що мають ознаки як активних, так і пасивних рахунків

ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВОГО САЛЬДО


Активні рахунки


Пасивні рахунки


 


Сальдо початкове


Сальдо початкове


 


+ оборот за Дт

- оборот за Кт

+ оборот за К т оборот за Дт.


4.2. Групування рахунків за об'єктами обліку


А К

Т

И В Н І

Р

А

X У

Н К И


Рахунки для обліку основних засобів, ' запасів, готової продукції товарів

Рахунки для обліку грошових коштів '

Рахунки для обліку розрахунків із дебіторами


п А С И В Н І

Р

А

X

У Н К И


Рахунки для обліку

власного капіталу '

пРоазхиукнбкаиндклуя обліку

Рахунки для обліку розрахунків із

кредиторами

Рахунки для обліку

доходів майбутніх'

періодів


 

4.3. Подвійний запис і його суть

Подвійний запис - це спосіб, за допомогою якого кожна господарська операція відображається одночасно на двох рахунках: за дебетом одного і кредитом іншого

Кореспонденцією рахунків називається взаємозв'язок рахунків, що виникає в результаті відображення на них господарських операцій подвійним записом

Бухгалтерською проводкою називають відображення операцій на взаємопов'язаних рахунках

СХЕМА ЗАПИСУ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКАХ

Назва та код рахунку

Відношення до балансу

Зміни за рахунком (збільшення, зменшення)

Сторона рахунку для запису операції


Дт


301 Каса


Кт


Дт   311 Поточний рахунок Кт


С-до 100 1) 800 ■ 3) 20


2)300


С-до 1200

800

300


372 Розрахунки
Дт    із підзвітними Кт
особами         

С - до 20

3) 20

А

Журнал реєстрації господарських операцій

 

 

 

 

з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

Із поточного рахунку в касу отримано 800 грошові кошти

301

311

2

Готівка з каси здана в банк на поточний 300 рахунок

311

301

3

Повернена в касу підзвітною особою 20

301

3724.5. Оборотні відомості та їх види

Оборотна відомість - це спосіб узагальнення інформації про обороти і залишки засобів та джерел їх формування

ОБОРОТНІ ВІДОМОСТІ


Подпись:  Подпись:

Мають три пари рівних

підсумків

Не мають пар рівних підсумків


Види оборотних відомостей Оборотна відомість за розрахунковими рахунками

Рахунок №    

(найменування аналітичного рахунку)

№ операції     Зміст операції            Дебет  Кредит

■        1ІІ2       II         3          І

1   сальдо на 1           

1 1

 

оборот за       

 

 

сальдо на 1    

 

Оборотна відомість за рахунками товарно-матеріальних цінностей

Рахунок №    

(найменування аналітичного рахунку)

 

 

№ операції     Зміст операції

Надходження Н   Видаток||Залишки |

кількість

сума кіль-Чмл кість

сума   кілтьь сума

1 2

3

4 5

6         7 8

сальдо на 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборот за ...

 

 

х х

сальдо на 1    

х

х х

х

 

Оборотна сальдова відомість за
синтетичними рахунками
за         200_ р.

 

 

Найменування синтетичних рахунків

Сальдо на 1...

Оборот за ...

Сальдо на 1 ...

 

дебет   кредит   дебет    кредит    дебет кредит

1

2                     3           4           5           6            7 8

1.

 

2.

 

 

 

 

Разом

Дайте характеристику активних і пасивних рахунків.

Поясніть порядок визначення оборотів та залишків на активних і пасивних рахунках.

Розкрийте поняття «бухгалтерська проводка».

У чому полягає зв'язок між синтетичними й аналітичними рахунками?

Чим відрізняється проста бухгалтерська проводка від складної?

Економічна сутність активно-пасивного рахунку.

У чому полягає функція оборотних відомостей?

Чим відрізняються оборотні відомості за аналітичними рахунками від оборотних відомостей за синтетичними рахунками?