СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999р. № 996 -XIV (зі змінами та доповненнями).

Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 № 108/95 - ВР (зі змінами та доповненнями).

Про відпустки: Закон України від 15.11.96 № 504/96 - ВР (зі змінами та доповненнями).

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26. 06.1997 р. № 400/97 - ВР (зі змінами та доповненнями).

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 № 1105 - XIV (зі змінами та доповненнями).

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 № 1533 - III (зі змінами та доповненнями).

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та вихованням: Закон України від 18.01.2001 № 2240 - III.

Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02.2001 № 2272 - III.

Про затвердження типових форм первинного обліку: Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 № 352.

Про затвердження типових форм первинного обліку документів з обліку сировини і матеріалів: Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 № 193.

Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Наказ Міністерства статистики

України від 22.05.96 № 144.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 (зі змінами та доповненнями).

Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.99 № 291.

Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 № 69.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Про власний капітал": Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, 18.10.99 № 242 (із змінами і доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість": Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ Міністерства фінансів України від. 31.01.2000 № 20.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 601.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати робітникам": Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Наказ Правління НБУ від 15.12.2004 № 637 (із змінами і доповненнями).

Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник. - К. : Знання, 2004.

Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: Знання, 2005. - 471с.

Усач Б.Ф., Шурпінкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: Знання, 2004. - 301с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. 2-ге вид. -К.: Знання, 2004. - 444 с.

ш